Projekt został zaprezentowany w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Suwałkach. W projekcie uczestniczą: miasto Suwałki oraz powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, moniecki i grajewski. We wszystkich miastach powstały podobne centra.

W ramach projektu dorosły, zarówno bezrobotny, jak i pracujący, będzie mógł otrzymać do 9 tys. zł na podniesienie swoich umiejętności kompetencyjnych oraz do 15 tys. na kursy zawodowe. Musi jednak wyłożyć 10 proc. własnych środków.

"Bony na szkolenie" mogą być wykorzystane m.in. na kursy językowe, informacyjno-komunikacyjne, kursy kompetencji ogólnych, studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy zawodowe.

"Beneficjentami projektu mogą być pracujący i bezrobotni, mieszkańcy wsi i miast, osoby z wykształceniem i bez wykształcenia. Każdy może znaleźć i zrobić coś nowego dla siebie" - powiedział PAP szef Stowarzyszenia Euroregion Niemen Cezary Cieślukowski, który kieruje projektem.

Zgłoszenie do projektu odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu www.bonnaszkolenie.pl lub osobiście w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

"Mam nadzieję, że po realizacji tego projektu znacznie podniosą się kwalifikacje wielu osób pracujących i bezrobotnych, a także osób starszych, powyżej pięćdziesiątego roku życia. Pracodawcy dużo u nas inwestują, więc potrzebujemy specjalistów, fachowców i ludzi przygotowanych do pracy" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość to 30,6 mln zł, z czego 27,5 mln pochodzi z UE. Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 roku. (PAP)

autor: Jacek Buraczewski

bur/ jw/