Według Roberta Hernanda zaskarżona ustawa jest niezgodna z konstytucją, "w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE oraz w związku z niedookreślonym pojęciem reklamy OFE".

Obszerne stanowisko Hernanda z 30 lipca zamieszczono na stronie internetowej TK. Według Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją bądź też podlega umorzeniu.

(PAP)