Była dyrektorka Gminnego Zespołu Publicznych Przedszkoli w Skarbimierzu Osiedlu Jolanta Pietkiewicz (zgadza się na podawanie danych) z funkcji dyrektora została odwołana pod koniec grudnia zeszłego roku. Zdaniem wójta Skarbimierza Andrzeja Pulita „rażąco naruszyła interes publiczny” i „przekroczyła uprawnienia, próbując wymusić usankcjonowanie własnych działań”, czyli domagając się wypłaty pieniędzy za przepracowane przez nauczycieli w przedszkolu nadgodziny.

Wójt zarzucił też dyrektorce braki w dokumentacji; m.in. nieodpowiednie prowadzenie dzienników, w których - według niego - powinna dokumentować np. 40-godzinny tydzień pracy nauczyciela. Zdaniem wójta Skarbimierza tygodniowe 25-godzinne pensum przedszkolnych nauczycieli to zbyt mały wymiar czasu pracy. Samorządowiec uważa - mimo przepisów wynikających z Karty Nauczyciela - że nauczyciele powinni pracować dłużej.

W marcu tego roku wójt złożył nawet do Prokuratury Rejonowej w Brzegu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jolantę Pietkiewicz i kilku innych nauczycieli. Jego zdaniem dopuścili się czynu karalnego polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków”. Zarzucił im też chęć „osiągnięcia korzyści osobistych na szkodę interesu publicznego” poprzez żądanie zapłaty za czas przepracowany w wymiarze wyższym niż nauczycielskie pensum.

Wójt uznał, że Pietkiewicz chciała doprowadzić do „naruszenia dyscypliny budżetowej”, co jego zdaniem jest „szczególnym uzasadnieniem przypadku” jej odwołania.

Zarządzenie wójta Jolanta Pietkiewicz zaskarżyła do wojewody opolskiego, a wojewoda wniósł skargę do WSA.

W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zarządzenie odwołujące Pietkiewicz za nieważne. Sędzia Grażyna Jeżewska powiedziała, że w decyzji wójta uzasadnienie odwołania nie jest czytelne i nie ma w nim „precyzyjnie przedstawionych dowodów”. Poza tym – według niej - argumenty, na podstawie których wójt uzasadnił odwołanie dyrektorki, nie są „szczególnym przypadkiem” przewidzianym w przepisach, na mocy których takiego odwołania można dokonać.

Wójt Andrzej Pulit po czwartkowej rozprawie nie chciał się do sprawy odnosić; powiedział tylko, że „wyrok jest jaki jest”.

Pietkiewicz mówiła, że jest usatysfakcjonowana decyzją sądu. Zapytana, czy będzie domagać się przywrócenia do pracy i zadośćuczynienia, odpowiedziała: Muszę najpierw dostać informację lub uzasadnienie od wojewody, który wniósł skargę do WSA.

Od grudnia ubiegłego roku Gminny Zespół Publicznych Przedszkoli w Skarbimierzu Osiedlu (połączony następnie z Gminnym Zespołem Szkół) miał pięciu dyrektorów (kolejni tracili stanowisko lub rezygnowali z pracy). Jolanta Pietkiewicz, która kierowała zespołem od 1999 r., została odwołana jako pierwsza.

Decyzję wójta zaskarżyła do wojewody i sądu pracy także inna zwolniona w marcu tego roku z funkcji dyrektorka Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedlu Genowefa Prorok (również zgadza się na podanie danych). Jej sprawa w sądzie pracy została wyznaczona na sierpień, termin w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym nie jest jeszcze znany. (PAP)

kat/ abr/ ura/