Związek Zawodowy Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA został w październiku zarejestrowany przy kopalni Krupiński w Suszcu. Należą do niego także pracownicy kopalni Borynia (część kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie). Organizacja skupia w sumie ok. 180 osób. Zgodnie z przepisami, powyżej 150 członków przysługuje jeden etat związkowy.

Według danych JSW, w ubiegłym roku w spółce 76 osób pracowało na pełnych etatach związkowych, a cztery na pół etatu. Kolejne trzy osoby były oddelegowane do pracy związkowej na określoną ilość godzin. W sumie wynagrodzenia i inne świadczenia dla etatowych i oddelegowanych związkowców wyniosły w zeszłym roku ponad 11,6 mln zł.

Notowana od ponad dwóch lat na giełdzie Jastrzębska Spółka Węglowa działa zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Standardy te nie wyszczególniają utrzymania etatowych związkowców, ponieważ w innych krajach z reguły związki działają poza zakładami pracy.

Część związków działających w JSW samodzielnie pobiera składki członkowskie, nie chcąc, aby były potrącane przez pracodawcę z wynagrodzeń członków. W takich przypadkach ilość członków danego związku raportowana jest pracodawcy jedynie na podstawie związkowego oświadczenia.(PAP)