Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawane są przez główną inspektor pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Patronka nagrody - pisarka, publicystka i patriotka - w latach 1919-31 była inspektorem pracy, m.in. zastępcą głównego inspektora pracy, aktywną szczególnie w egzekwowaniu praw kobiet i pracowników młodocianych. Krahelska przed śmiercią w kwietniu 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck napisała wytyczne w sprawie organizacji inspekcji pracy w niepodległej Polsce po wojnie.
Tegorocznymi laureatami nagrody im. Krahelskiej są: lekarka Jolanta Walusiak-Skorupa z Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, przewodnicząca świętokrzyskiego okręgu Związku Zawodowego "Budowlani" Anna Bujnowska i Irmina Wrotecka dyrektor ds. personalnych w Coca-Cola HBC Polska.
Nagrodzono też siedmiu mężczyzn. Nagrody otrzymali: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, wiceprezes Business Centre Club i wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy" Romuald Wojtkowiak i Marek Wiza z prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność".
Głowna inspektor pracy nagrodziła też prezesa firmy SEKA Macieja Sekundę, dyrektora kaliskiego oddziału Nestle Polska Macieja Klęczka i kierownika należącego do Kompanii Węglowej w Kompanijnym Ośrodku Szkolenia w Knurowie Ryszarda Paprotnego.
W konkursie "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" nagrody przyznano w 3 kategoriach w zależności od liczby zatrudnionych. Celem konkursu jest promowanie najlepszych firm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy i zachęcanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.
Wśród zakładów do 50 osób statuetki otrzymały firmy Firma Produkcyjno – Handlowa Aries z Łodzi, Zakład Przetwórstwa Zbożowego "Młynex" w Mazurkach (Podlaskie) i spółka Brugg Cables z Międzyrzecza (Lubuskie). W grupie zatrudniających od 51 do 250 osób najlepsze okazały się spółka Klimawent z Gdyni (Pomorskie), Fabryka Nici ARIADNA z Łodzi i Elektrociepłownia Zielona Góra. Trzy nagrodzone zakłady, w których pracuje powyżej 250 osób to spółka Volkswagen Poznań, Polskie Zakłady Lotnicze z Rzeszowa i Zakłady Tłuszczowe z Kruszwicy (Kujawsko-pomorskie).
Główna inspektor pracy przyznała też dwa wyróżnienia - dla Browaru Białystok należącego do Kompanii Piwowarskiej i spółki Voestalpine Steel Service Center Polska z Tychów.