W spotkaniu w siedzibie resortu transportu na zaproszenie Ministra, wzięli udział Podsekretarz Stanu w MTBiGM odpowiedzialny za transport kolejowy Andrzej Massel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl, Prezes PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz oraz wiceprezesi PKP PLK Andrzej Pawłowski i Filip Wojciechowski.
Minister Andrzej Massel odniósł się to stanu projektów bezpieczeństwa na kolei realizowanych przez Ministerstwo. To m.in. dziesięciopunktowy program zaprezentowany przez Ministra Sławomira Nowaka w maju ub. r. Zakres Programu obejmuje działania polegające na wprowadzaniu nowych rozwiązań oraz nowej jakości zarządzania projektami, które mają podstawowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa transportu kolejowego.
Do najważniejszych punktów programu należy:
- wzmocnienie kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego.
- doraźne kontrole przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury przeprowadzane przez UTK.
- dodatkowe szkolenia dla wszystkich maszynistów i dyżurnych ruchu pod nadzorem UTK do końca 2012 r.
- ujednolicenie przez UTK instrukcji i wprowadzenie jednolitych standardów dotyczących bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich przewoźników.
- procedowanie ustawy zmieniającej ustawę o transporcie kolejowym, w której określono m.in. wymogi dla ośrodków szkolenia maszynistów i wprowadzono ujednolicenie programów szkolenia na świadectwo maszynisty.
- przygotowanie nowej ustawy o warunkach i czasie pracy na kolei.
- odbudowa szkolnictwa zawodowego o profilu kolejowym.
- rozbudowa kompetencji szkoleniowych PKP PLK i PKP Intercity, m.in.
poprzez zakup symulatorów.
- poprawa dyscypliny pracy oraz wprowadzenie e-licencji maszynisty.
Następnie Wiceprezes Andrzej Pawłowski z PLK przedstawił stan realizacji 143 projektów poprawy bezpieczeństwa na kolei. Należą do nich zarówno działania organizacyjne, takie jak: wzmocnienie nadzoru, dodatkowe szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu oraz poprawa warunków pracy
71 projektów już zostało zakończonych, przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. To prawie połowa projektów jakie PLK realizuje we własnym zakresie, w ramach projektów Ministerstwa Transportu oraz na bazie rekomendacji po katastrofie pod Szczekocinami w 2012 roku.
Przedstawiciele PLK zwrócili szczególną uwagę na aspekt ludzki poprawy bezpieczeństwa na kolei. Nawet najlepsze rozwiązania systemowe i najnowocześniejszy sprzęt nie wystarczą jeżeli pracownicy spółek kolejowych nie będą odpowiednio przeszkoleni. Stąd bardzo duży wysiłek kierowany jest na wzmocnienie kompetencji pracowników oraz na eliminację patologii.
Minister Sławomir Nowak przyjął kompleksową informację o zakresie realizacji zadań wpływających na bezpieczeństwo na torach, zarówno w obszarze zaawansowania projektów realizowanych przez PKP PLK, jak i realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa, zobowiązał podmioty odpowiedzialne za inwestycje, nadzór oraz regulację do dalszej współpracy w celu minimalizacji zagrożeń w transporcie kolejowym.
Program poprawy bezpieczeństwa na kolei jest jednym z priorytetów jakie Minister Sławomir Nowak postawił przed swoim resortem oraz podległymi mu spółkami kolejowymi - stąd też cykliczne rozliczanie tych podmiotów z tempa i jakości realizacji powierzonych zadań.