Podczas konferencji prasowej w Starachowicach (Świętokrzyskie) minister mówił, że program ma dotyczyć osób do 30. roku życia.

"Za utrzymanie pracownika przez pół roku po stażu pracodawca otrzyma dodatkowy bonus finansowy. Wychodzimy z założenia, że utrzymanie pracownika w firmie przez rok, poświęcenie pracodawcy i przekazanie (mu - PAP) umiejętności i związanie zatrudnionego z zakładem spowoduje, że dużo trudniej będzie się rozstawać z takim pracownikiem niż po trzymiesięcznym stażu” – mówił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że to głównie staże umożliwiają młodym ludziom zdobycie pierwszego "realnego doświadczenia" na rynku pracy.

Program, na który resort pracy chce przeznaczyć 40 mln zł, będzie uruchomiony prawdopodobnie na przełomie 2012 i 2013 r. Początkowo będzie mogło z niego skorzystać w całym kraju ponad 20 powiatów o najwyższej stopie bezrobocia wśród młodych bezrobotnych, a także powiaty specyficzne pod względem struktury społecznej czy wielkości.

Program będzie umożliwiał również udzielenie pomocy finansowej osobom, które w poszukiwaniu pracy migrują z rodzinnych miejscowości - chodzi m.in. o dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania.

W opinii ministra aktywizacja na rynku pracy młodych bezrobotnych oraz osób powyżej 50. roku życia to jedno z największych wyzwań, przed którym stoi państwo.

Dodał, że trzeba przeanalizować funkcjonowanie programu "50 plus", by wiedzieć, które elementy projektu warto kontynuować, a które odrzucić – bo się nie sprawdziły.

Minister odwiedził Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. W 100-tysięcznym powiecie jest ponad 7 tys. bezrobotnych. W 1995 r. ponad 30 proc. mieszkańców tych przemysłowych terenów było bez pracy - najwięcej w regionie.

Dzięki realizowanym przez pośredniak projektom, czyli głównie finansowaniu podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych, refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, stażom dla młodych - bezrobocie spadło do 18,3 proc. mieszkańców. To najmniej w porównaniu z innymi powiatami o charakterze przemysłowym w Świętokrzyskiem. (PAP)

ban/ amac/ gma/