Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie przeprowadzane od ponad 50 lat w ponad 40 krajach. W Polsce raport publikowany jest od II kwartału 2008 r.

Raport jest opracowywany na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 65 tys. pracodawców; w Polsce badanie prowadzone jest na próbie 750 pracodawców. Badani odpowiadają na jedno pytanie: jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu w oddziale ich firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Opublikowane we wtorek badanie przeprowadzono w dniach 16-28 stycznia.

Jak wynika z raportu, pracodawcy w Polsce są umiarkowanie optymistyczni, jeśli chodzi o plany zwiększenia zatrudnienia w II kwartale tego roku. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 15 proc. przebadanych firm, 7 proc. przewiduje redukcję etatów, a 75 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +8 proc.

W ocenie dyrektor generalnej ManpowerGroup w Polsce Iwony Janas są to prognozy najlepsze od dwóch lat.

Najwyższą prognozę odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja (+22 proc.), wysokie prognozy uzyskano również dla branż Produkcja przemysłowa (+18 proc.), Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+12 proc.).

Ujemną prognozę uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-9 proc.), a także Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-8 proc.).

Janas zwróciła uwagę, że pozytywny wynik dla produkcji przemysłowej jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ ten sektor jest swoistym barometrem sytuacji na rynku pracy.

Męcina podkreślił, że sytuacja w sektorze Transport/Logistyka/Komunikacja może być także traktowana jako wskaźnik dla całego rynku, ponieważ gdy tam wzrasta zatrudnienie, oznacza to, że planowane są inwestycje.

Wiceminister, komentując wyniki raportu, zwrócił uwagę, że optymistyczne prognozy znajdują potwierdzenie w analizach makroekonomicznych.

Przypomniał, że w poniedziałek MPiPS poinformowało, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14 proc., czyli tyle samo, ile w styczniu. Oznacza to, że bezrobocie w lutym spadło po raz pierwszy od 2008 r. W opinii Męciny osiągnięcie wyniku poniżej 13 proc. na koniec roku jest coraz bardziej realne.

W rozmowie z PAP Męcina ocenił, że stopa bezrobocia obniży się w marcu o przynajmniej 0,4 pkt. "Marzec będzie miesiącem, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych znowu spadnie. Spodziewam się, że w marcu stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się znacznie, myślę, że przynajmniej o 0,4 pkt proc." - powiedział.

Wiceminister zwrócił uwagę, że do poprawy sytuacji na rynku przyczyniły się też zmiany w przepisach wprowadzone w ostatnich miesiącach, m.in. elastyczny czas pracy i możliwość pracy w niedziele i święta, m.in. centrach obsługi inwestycji realizujących usługi transgraniczne.

Podkreślił, że celem rządu jest nie tylko ograniczanie bezrobocia, ale także wzrost wskaźników zatrudnienia. (PAP)

akw/ bno/ jra/