Polskie prawo pozwala przyszłym matkom dostawać ponad 9 tys. zł brutto zasiłku macierzyńskiego miesięcznie.

Rząd postanowił lukę w przepisach zatkać. Projekt ustawy "o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" jest obecnie uzgadniany ze związkowcami i pracodawcami oraz z poszczególnymi ministerstwami. Ma wejść w życie w styczniu 2015 r.

Projekt zakłada m.in. uzależnienie wysokości zasiłku od liczby i sumy wpłaconych składek. (PAP)