Trybunał Konstytucyjny uznał, że ekspertyzy są informacją publiczną. Sędzia Zbigniew Cieślak wyjaśnił, że nie ma powodu, by konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej nie odnosiło się do działań prezydenta. Jednocześnie Trybunał uznał, że obowiązek udostępniania informacji publicznej nie ma żadnego wpływu na uprawnienia prezydenta dotyczące podpisania lub odmowy podpisania ustawy.

"W opinii Kancelarii Prezydenta RP wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekspertyz dotyczących zmian w OFE przygotowanych dla Kancelarii Prezydenta RP nie dotyczy bezpośrednio konieczności udostępnienia zleconych na potrzeby KPRP ekspertyz" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Jak dodano, TK orzekał w sprawie zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z konstytucją w zakresie uprawnień prezydenta. "Według Trybunału brak jest kolizji pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej, a prerogatywą Prezydenta RP dotyczącą podpisywania ustaw" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Prezydenta przypomina, że sprawa udostępnienia ekspertyz dotyczących OFE toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest elementem tego postępowania. Rozstrzygnięcie sprawy o udostępnienie opinii przez Kancelarię Prezydenta RP leży w gestii NSA. Działania Kancelarii Prezydenta RP będą oparte o ostateczny wyrok NSA" - zwróciła uwagę prezydencka kancelaria.

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy z 2011 r., która zakładała, że część składek zostanie przeniesiona z OFE do ZUS. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację po zapoznaniu się z przygotowanymi na jego zlecenie opiniami. Udostępnienia tych opinii zażądał Mikołaj Barczentewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracji uznał, że takie opinie są informacją publiczną. Prezydent zaskarżył jednak decyzję WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a NSA zwrócił się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. NSA był zdania, że obowiązek udostępnienia wszystkich opinii, ekspertyz, czy notatek, które mają związek z podjęciem przez prezydenta decyzji dotyczącej określonej ustawy, narusza samodzielność jego władzy, a więc narusza art. 144 ust. 3 pkt 6 i 9 konstytucji. (PAP)