"Specjalne strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem polityki regionalnej: oznaczają napływ inwestycji bezpośrednich, a więc takich, które w rzeczywisty sposób wpływają na rozwój województwa, poruszają koniunkturę i generują miejsca pracy. Dlatego konsekwentnie lobbowaliśmy na rzecz przyłączania do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSP) kolejnych obszarów inwestycyjnych w naszym województwie" – podkreślił w środę marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Marszałek otworzył w środę konferencję na temat zasad działania oraz korzyści, jakie dają specjalne strefy ekonomiczne. Spotkanie zorganizowane na terenie podstrefy PSSE w Kowalewie Pomorskim zgromadziło wielu samorządowców i przedsiębiorców, którzy korzystają z udogodnień oferowanych przez strefy ekonomiczne.

W województwie kujawsko-pomorskim istnieje dziewięć podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferujących w sumie 620 hektarów terenów inwestycyjnych. Trwają procedury związane z przyłączeniem nowych oraz utworzeniem w Kowalu koło Włocławka podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najstarszą z nich, a zarazem największą obszarowo, z największymi inwestycjami i największą liczbą zatrudnionych, jest działający od 2007 roku Crystal Park w podtoruńskiej gminie Łysomice. Ulokował tu swoje fabryki japoński gigant elektroniczny Sharp i kooperujące z nim przedsiębiorstwa.

Na początku września w Łysomicach otworzyła swój nowy zakład produkcyjny toruńska firma Apator, wytwarzająca elektroniczną aparaturę łącznikową i licznikową. Łączna wartość inwestycji w Crystal Parku to 1,4 miliarda złotych, a liczba pracujących tu ludzi zbliża się do 3 tysięcy.

Przypadek Crystal Parku bywa jednak często podawany jako kontrowersyjny. Jak przyznają samorządowcy, znaczna część załóg azjatyckich pracodawców otrzymuje minimalne wynagrodzenia, a firmy często wynajmują personel firm wyspecjalizowanych w tzw. pracy czasowej, co daje im możliwość elastycznego dostosowywania poziomu zatrudnienia do często zmieniających się potrzeb.

Inwestycja na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczna łączy się z pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w postaci zwolnień podatkowych w wysokości co najmniej połowy wartości inwestycji i co najmniej połowy dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników; inwestujący mogą też liczyć na zwolnienia lub ulgi w podatku od nieruchomości.

"Dlatego obejmowanie przez strefy nowych terenów to interes dla wszystkich – i dla biznesu, i dla lokalnych oraz regionalnych społeczności. Obecnie trwa procedura przyłączania trzech nowych terenów do PSSE – siedmiu hektarów w Rypinie (powiększenie istniejącej strefy), czterech hektarów w Świeciu (powiększenie istniejącej strefy) i ośmiu hektarów we Włocławku" - dodał Całbecki.

O włączenie własnych terenów inwestycyjnych do którejś spośród działających w kraju specjalnych stref ekonomicznych zabiegają też lokalne społeczności gmin Unisław w powiecie chełmińskim, Brzuze w powiecie rypińskim i Aleksandrów Kujawski w powiecie aleksandrowskim. (PAP)

olz/ pad/