Ogłoszony po raz pierwszy konkurs obejmuje projekty zrealizowane w latach 2011-2012. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach, który - wraz z działającą od 16 lat Fundacją "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego - jest inicjatorem konkursu.
W ubiegłym tygodniu zgromadzenie fundatorów tej instytucji zaakceptowało regulamin konkursu, który ma wyłonić najlepsze w ostatnich latach rozwiązania techniczne lub organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo. Teraz organizatorzy podali szczegółowe zasady rywalizacji i wysokość nagrody.
W konkursie premiowane mogą być m.in. rozwiązania likwidujące lub znacznie ograniczające zagrożenia, które od lat są głównymi przyczynami wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach. Chodzi np. o podziemne pożary, zawały skał stropowych, zapalenia i wybuchy metanu. Do wielu wypadków pod ziemią dochodzi też przy transporcie, stąd m.in. potrzeba rozwiązań sprawiających, by pracownicy nie znajdowali się na drogach transportowych np., gdy nadjeżdża podziemna kolejka.
Innowacyjne rozwiązania mogą również dotyczyć zabezpieczenia stanu wyłączenia urządzeń (były przypadki, gdy górnicy ginęli np. konserwując czy naprawiając urządzenia będące w ruchu) albo ograniczenia czynników szkodliwych dla zdrowia, jak pył, hałas i wibracje. Punktowane będzie też polepszenie warunków klimatycznych na stanowiskach pracy. Ponadto do konkursu można zgłosić nowatorskie metody szkolenia pracowników i wszelkie działania, które mogą sprawić, by górnicy nie podejmowali ryzykownych zachowań. Dotyczy to nie tylko pracowników kopalń, ale i załogi firm usługowych pracujących na ich zlecenie.
Jednym z celów nowego konkursu WUG i fundacji jest wyzwolenie inicjatyw i swoistej rywalizacji w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych pomysłów i rozwiązań w górnictwie - zarówno tym podziemnym, jak i odkrywkowym i otworowym. Chodzi np. o nowatorskie rozwiązania dotyczące wentylacji i klimatyzacji pod ziemią, lokalizacji pracowników w zagrożonych rejonach, beziskrowej telefonii i transmisji, kombajnów chodnikowych czy systemów metanometrii.
Nad przebiegiem konkursu czuwa Rada Honorowa, którą tworzą prezes WUG Piotr Litwa, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Józef Dubiński oraz rektorzy: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka oraz Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. Natomiast w skład kapituły wejdą przedstawiciel czterech departamentów WUG, okręgowych urzędów górniczych, fundacji „Bezpieczne Górnictwo", Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej.
WUG od kilku lat stawia na promocję dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, opisując na swoich stronach internetowych nowatorskie rozwiązania i technologie, wdrażane przez górnicze firmy. Natomiast osoby, które wykazały się odwagą, rozsądkiem i potrafiły prawidłowo zadziałać w obliczu zagrożenia, wyróżniane są tytułami "Dzielny górnik". Co roku nagradzane są też najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa.