Więźniowie mieli do posadzenia 7 tys. 200 sztuk sadzonek jodły i buka na powierzchni 3,3 hektara.

„Bardzo cenimy sobie pracę więźniów, bo są sumienni i rzetelni. To już piąty rok naszej współpracy. Więźniowie w zamian za swoją pracę mają okazję do podziwiania przyrody, zabieramy ich nad Morskie Oko, bo wielu z nich nawet nie widziało tego pięknego zakątka Tatr. Są oni też edukowani z zakresu ochrony przyrody. Sami mówią, że dzięki pracy w parku narodowym, szybciej i milej mija czas i jest to z pewnością przyjemniejsze niż siedzenie w murach więziennych, albo praca w sortowni odpadów” – powiedział Michał Stopka–Walkosz z działu ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Więźniowie swoją pracę na terenie Tatr wykonują na mocy porozumienia zawartego w 2011 r. pomiędzy Służbą Więzienną a władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego. W poprzednich latach osadzeni wykonywali naprawy ogrodzeń i pomieszczeń socjalnych, drobne remonty szlaków, udrażniali rowy melioracyjne oraz zbierali śmieci. Prace wykonywali w rejonie Morskiego Oka, Łysej Polany, Hali Gąsienicowej, Kuźnic i Kościeliska.

Jak wyjaśnił kpt. Łukasz Chruślicki, osadzeni uczestniczący pracach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego to grupa zatrudniona poza murami zakładu karnego w tzw. systemie bez konwojenta. Prace odbywają się pod nadzorem pracowników parku oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. (PAP)