Jak poinformował w poniedziałek PAP dyrektor ZZMiUW Tomasz Płowens, oferta opiewa na 5,9 mln zł. Na inwestycję instytucja przeznaczyła 8,5 mln zł. Propozycja będzie teraz oceniana pod względem merytorycznym. „Jeśli będzie spełniać wszystkie postawione przez nas warunki, zostanie przyjęta" - powiedział Płowens.

Budowa żeglownego obejścia Kanału Jamneńskiego wiąże się z planami utworzenia mariny na południowym brzegu jeziora Jamno. Obiekt chce zbudować miasto Koszalin, w którego administracyjnych granicach znajduje się ta część akwenu. Koszt mariny szacowany jest na 15 mln zł. Pieniądze miasto chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

366-metrowej długości Kanał Jamneński, który został w ub.r odbudowany za 22,6 mln zł, nie pozwala na żeglugę jachtów z powodu umieszczenia na nim wrót sztormowych. Ich zadaniem jest odcinanie dopływu wód z Bałtyku do jeziora podczas sztormu. Przed wykonaniem tej inwestycji sztormy podnosiły poziom wody w jeziorze, czego skutkiem tego było zalewanie okolicznych terenów, razem z drogą powiatową Unieście-Łazy.

Tor dla jachtów o długości ok. 200 m długości, 6 m szerokości i 3,5 m głębokości ma powstać po zachodniej stronie Kanału Jamneńskiego.

Wejście na tor dla żaglówek będzie usytuowane mniej więcej na wysokości oddanych do użytku w listopadzie ub.r. wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Jachty będą wypływać na jezioro za drogą powiatową Unieście-Łazy, na której zbudowany zostanie zwodzony most o długości 12 metrów.

Na torze zostanie umieszczona śluza regulująca poziom wody. Wejście będzie zabezpieczone szandorami, czyli specjalnymi zamknięciami, które odetną tor od jeziora podczas sztormu.

Budowa żeglownego obejścia dla jachtów ma być finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Inwestycja powinna być wykonana do 30 października 2014 r. Jak powiedział dyr. Płowens w przypadku przyjęcia złożonej oferty prace budowlane mogły się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja.

Jezioro Jamno jest jednym z największych w Polsce zbiorników wodnych pod względem powierzchni, która mieści się w granicach 2205-2239 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 1,4 m, maksymalna 3,9 m.(PAP)