Dotacja w wysokości blisko 18,4 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Przyznana została gminnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom w Kluczborku. Umowę podpisano w poniedziałek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu.

Łączna wartość dofinansowanego z POIiŚ projektu to ponad 36,1 mln zł. W ramach tego projektu zbudowano już blisko 17 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna i Kluczbork. Pieniądze pozyskane z POIiŚ będą refundacją poniesionych nakładów.

Ponadto projekt obejmuje też trzy inne zadania: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ligocie Kluczborskiej; remont i unowocześnienie zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku oraz zakup specjalistycznego samochodu służącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Według szacunków kluczborskiego Hydrokomu inwestycje te posłużą ok. 30 tys. osób.

Prezes spółki Hydrokom Artur Witek podał w poniedziałek, że modernizacja oczyszczalni ścieków w Ligocie Kluczborskiej zaczęła się w czerwcu tego roku, a przekazanie placu budowy firmie, która zajmie się unowocześnieniem zabytkowej stacji uzdatniania wody, odbędzie się jeszcze w sierpniu. „Obie te inwestycje - modernizacja oczyszczalni ścieków i unowocześnienie zabytkowej stacji uzdatniania wody – mają się zakończyć w czerwcu 2015 roku” – powiedział. Zakup samochodu dopiero ma być realizowany.

Prócz przyznanej z POIiŚ dotacji pod koniec lipca WFOŚiGW w Opolu przyznał kluczborskiej spółce Hydrokom także pożyczkę w wysokości 12 mln zł. Pożyczka przeznaczona jest na te same inwestycje, co dotacja - ma być jednak wkładem własnym umożliwiającym realizację całego projektu.

Podczas podpisywania umowy o dotacji w poniedziałek Witek podkreślił, że gdyby nie unijne wsparcie i pożyczka WFOŚiGW gmina musiałaby prawdopodobnie czekać ok. 20 lat na realizację tak dużych zadań. Jego zdaniem to największe inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie gminy Kluczbork od stu lat.

Zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Opolu Edward Gondecki dodał, że w sumie z pieniędzy w ramach POIiŚ na Opolszczyźnie dofinansowano dotychczas 16 projektów realizowanych w latach 2007-2013 kwotą ponad 189 mln zł. 15 umów o dofinansowaniu już podpisano – łącznie z tą dotyczącą gminy Kluczbork, kolejna czeka na podpisanie. Łączna wartość wszystkich 16 projektów to blisko 380 mln zł.

Gmina Kluczbork ma niespełna 40 tys. mieszkańców. Według WFOŚiGW do roku 2015 skanalizowane ma być blisko 90 proc. jej obszaru. (PAP)

kat/ mhr/