Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 157 mln zł. Umowy o dofinansowanie są już podpisane.

– Spójna sieć transportowa jest warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego regionów. Dlatego wspieramy jej budowę z Funduszy Europejskich – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Zapewnia lepszą dostępność do rynków pracy i zbytu w makroregionie, co wzmacnia miejscowych przedsiębiorców, i ułatwia współpracę z partnerami spoza regionu. Równie ważny jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i jakości ich życia – dodał.

Nowa trasa będzie przebiegać zarówno przez tereny Rzeszowa, jak i poza granicami miasta, w związku z tym przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa odcinki – miejski (realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów) oraz zamiejski (za budowę którego odpowiada Województwo Podkarpackie).

Inwestycja zakończy się w 2018 r. Nowa droga umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, ułatwi codzienne dojazdy do pracy, a także będzie sprzyjać rozwojowi biznesu. Dzięki niej Rzeszów i otaczające go gminy zyskają lepsze połączenie z siecią TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa), tj. z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. To z kolei umożliwi sprawniejsze powiązanie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi Polski Wschodniej oraz całego kraju.

Inwestycja pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19) „ została wybrana do dofinansowania w pierwszym konkursie w działaniu 2.2 Infrastruktura drogowa. Dotację z POPW otrzyma w sumie 14 projektów, na realizację których przeznaczono łącznie 1,2 mld zł. Połowa umów o dofinansowanie jest już podpisana, pozostałe zostaną zawarte do końca sierpnia br.

Kolejny nabór projektów w działaniu 2.2 Infrastruktura drogowa odbędzie się już w październiku (w dniach 3-31.10.). Budżet konkursu wyniesie 800 mln zł.  

Źródło: Ministerstwo Rozwoju