Litewski minister zdrowia Juras Pożela poinformował we worek, że on i organizacje społeczne pacjentów rozważają możliwość zwrócenia się do pani prezydent z prośbą o zawetowanie przyjętej ustawy. 

Projekt ustawy poparło 59 posłów w 141-osobowym parlamencie, 19 głosowało przeciwko, 15 wstrzymało się od głosu. Poparli go głównie posłowie partii konserwatywnej, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie– Związku Chrześcijańskich Rodzin, Partii Pracy i partii Porządek i Sprawiedliwość. Przeciwko byli, bądź wstrzymali się od głosu socjaldemokraci i liberałowie. 

Minister Pożela - należący do partii socjaldemokratycznej - wyraził ubolewanie, iż większość posłów odrzuciło liberalną drogę zezwalającą na mrożenie zarodków i ich przechowywanie, co - jak zaznaczył - zwiększa możliwość zapłodnienia, chroni zdrowie kobiety i pozwala zaoszczędzić pieniądze. 

- Niestety, została odrzucona droga leczenia bezpłodności, oparta na osiągnięciach naukowych, a przyjęto projekt odzwierciedlający nastroje w zasadzie jednej organizacji - powiedział litewski minister zdrowia, wskazując, że tą organizacją jest Kościół. Minister Pożela w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że „przed głosowaniem przedstawiciele Kościoła dzwonili do posłów z prośbą o poparcie konserwatywnej drogi”. 

W ocenie ministra, w wyniku przyjętej ustawy, „zamożne rodziny będą wyjeżdżały za granicę, by skutecznie przeprowadzić procedurę zapłodnienia, a rodziny nie posiadające pieniędzy będą skazane na mało skuteczną procedurę w kraju” - powiedział minister. 

Przyjęta ustawa, która ma wejść w życie od stycznia 2017 roku, przewiduje rekompensatę wydatków na leczenie bezpłodności. Obecnie na Litwie procedury sztucznego zapłodnienia są płatne i są przeprowadzane tylko w prywatnych klinikach na podstawie rozporządzenia ministra z 1999 roku „O sztucznym zapłodnieniu”. Jednakże przyjęta ustawa, jeżeli podpisze ją prezydent, uniemożliwi prywatnym klinikom stosowanie obecnej praktyki mrożenia zarodków. 

Na Litwie na niepłodność cierpi około 50 tysięcy rodzin. Rocznie ta liczba wzrasta o 2 tysiące. Jedna procedura sztucznego zapłodnienia w litewskiej prywatnej klinice kosztuje ponad tysiąc euro, kompleksowa kuracja niepłodności - około 3 tysięcy euro. (pap)