Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Zaproponowano, by farmaceuta mógł wydać większą ilość leku niż dotychczas zezwalają przepisy w sytuacji, gdy na recepcie nie wpisano dawkowania leku lub wpisano je w sposób nieczytelny czy błędny.

Czytaj także na Prawo.pl: Nowelizacja miała rozwiązać problem z aptecznymi dyżurami, ale chętnych brak

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W stosunku do tych recept sposób dawkowania musi być wpisany. W przypadku niespełnienia tego wymogu, nie może zostać wydana na podstawie recepty jakakolwiek ilość produktu leczniczego.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź w LEX: Ile opakowań leku refundowanego można wydać, jeśli na recepcie brakuje lub są błędne informacje dotyczące dawkowania? >