- Polskie środowisko akademickie jest gotowe do dokonania przełomowej projakościowej zmiany w obszarach nauki oraz szkolnictwa wyższego - podkreślają rektorzy w stanowisku dotyczącym nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

W dokumencie piszą, że doświadczenie potwierdza, że uczelnie najlepiej wypełniają swoją misję społeczną, gdy są wolne od kontroli politycznej. Dostrzegamy pozytywną rolę, jaką mogą odegrać w wypełnianiu tej misji rady uczelni, które mają się składać w większości ze światłych osób spoza społeczności akademickiej. Będzie to jednak możliwe tylko przy ustawowej gwarancji, że członkami rad nie mogą być osoby aktywne w działalności politycznej.

Nowa ustawa, nad którą pracuje resort nauki, powoła do życia rady uczelni - ponad 50 proc. ich składu mają stanowić osoby z zewnątrz. Wyboru członków rady dokona senat uczelni. Obligatoryjnie w tym gronie znajdzie się też przewodniczący samorządu studenckiego. Rada będzie miała łącznie 7 lub 9 członków – zależne o statutowych regulacji w uczelni.

Nowe szkolnictwo wyższe: większa autonomia uczelni>>

Uczelnie i sztuka rektorstwa. Doświadczenia i refleksje Jerzego Woźnickiego
Elżbieta Piotrowska-Albin, Krzysztof Sobczak, Jerzy Woźnicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł