Kudrycka powiedziała, że konkurs ma przede wszystkim "przynieść nową jakość" w programach studiów. "Zależy nam na tym, aby nagrodzić najlepsze programy, które będą spełniały najistotniejsze uwarunkowania, czyli: będą zawierały nie tylko treści ogólnoteoretyczne, ale również będą zawierały w sobie umiejętności praktyczne i - to co jest ważne - kompetencje osobiste" - powiedziała minister.

Ministerstwo ogłosiło konkurs, w którym uczelnie wyższe mają szansę otrzymać po 1 mln zł dofinansowania na najlepsze programy studiów lub najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia.
Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z wprowadzaniem do programów kształcenia praktyk zawodowych dla studentów, podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, rozwijanie współpracy z innymi uczelniami i instytucjami.

Nagrodzone programy mają też szansę, żeby wpisać je do tzw. wzorcowych programów, które - jak zaznaczyła Kudrycka - stanowiłyby przykłady dla innych uczelni.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 25 września. Kudrycka zauważyła, że czas przygotowań tych programów przez uczelnie przypada na okres wakacyjny, kiedy kadra akademicka wybiera się na urlopy, co może utrudnić pracę. Jej zdaniem, okres ten, kiedy nauczyciele akademiccy nie mają wielu zobowiązań, może jednak być także wykorzystany do "przemyślenia dotychczasowych programów i zmodyfikowaniu ich tak, aby stały się atrakcyjne i żeby wnosiły nową jakość".

W konkursie będzie oceniana przede wszystkim jakość kształcenia na uczelni. Wyróżnione zostaną szkoły wyższe, które najlepiej pracują nad poprawą jakości kształcenia lub opracowały najlepsze, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, programy studiów od roku akademickiego 2012/2013.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez daną placówkę co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 15 listopada. Zwycięskie uczelnie otrzymają dofinansowanie do końca tego roku. (PAP)