Jak poinformowała PAP autorka i koordynator projektu, dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego dr Anna Gądek, tarnowska uczelnia otrzymała środki w ramach grantu Visegrad University Studies Grant jako jedyna szkoła wyższa w Polsce. „To też najwyższy grant dotyczący pojedynczego kursu” - dodała.

 
Dotację otrzymał projekt „Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej” opracowany przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny tarnowskiej PWSZ.
 
Projekt realizowany będzie dla studentów kierunku administracja, w szczególności dla nowej specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Przewiduje on m.in. cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech na temat rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w tych krajach.
 
„Po teoretycznej części kursu nastąpi weryfikacja praktyczna, czyli wyjazdy studentów do miast partnerskich Tarnowa: Kiskoros na Węgrzech, Trenczyna na Słowacji, Pilzna w Czechach, gdzie będą oni obserwować pracę tamtejszych samorządów lokalnych” - zaznaczyła dr Gądek.
 
Na zakończenie kursu zorganizowane zostaną warsztaty podsumowujące projekt, powstanie też skrypt z kursu. W trwającym trzy lata kursie uczestniczyć będzie po 30-35 studentów rocznie. Rozpocznie się on w październiku tego roku w nowym roku akademickim 2013/2014.
 
Autorka projektu zapowiada, że w przyszłym roku tarnowska PWSZ wystąpi do Funduszu Wyszehradzkiego o grant na kolejny kurs dotyczący ustrojów państw grupy.
 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund) – utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką, jest to projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką.
 
Visegrad University Studies Grant (VUSG) to program wspierania inicjatyw mających na celu uruchomienie kursów uniwersyteckich i programów studiów, które dotyczą zjawisk związanych z Grupą Wyszehradzką. W tym roku granty otrzymało osiem uczelni wyższych: cztery słowackie, dwie węgierskie, po jednej z Polski i Indonezji.