Głównym tematem dzisiejszych rozmów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego były możliwości wykorzystania modelu chmury obliczeniowej w badaniach naukowych w Polsce. Pretekstem do wizyty jest przygotowywany w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pilotażowy program, ułatwiający użycie w projektach B+R Cloud Computing’u.
– Cyfryzacja staje się coraz ważniejszym elementem prac badawczych i determinuje sukces nowatorskich projektów, zwłaszcza tych wykorzystujących duże zbiory danych czy związanych ze sztuczną inteligencją. Chcemy dać polskim naukowcom i przedsiębiorcom kolejne narzędzia, które pozwolą im skutecznie konkurować na światowych rynkach – powiedział Jarosław Gowin.
Dyskusja dotyczyła także sposobów, w jaki chmura przekształca gospodarkę, zarządzanie zasobami oraz współpracę pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstwami. W trakcie spotkania podpisany został list intencyjny pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a polskim oddziałem Microsoft w sprawie współpracy przy przygotowaniu programu pilotażowego.