Ranking najlepszych studiów MBA, prowadzonych przez polskie uczelnie, corocznie przeprowadza Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Pierwsze miejsce w zestawieniu, podobnie jak w roku 2013, zajęły studia Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Na drugim miejscu znalazły się studia Executive MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a na trzecim - Canadian Executive MBA (CEMBA) realizowane w Szkole Głównej Handlowej.

W pierwszej piątce najlepszych programów MBA znalazły się również Executive MBA ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz program MBA Poznań-Atlanta realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kolejne miejsca zajęły: studia MBA-SGH; Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademii Leona Koźmińskiego; International MBA - Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; International in Strategy, Programme and Projekt Management Politechniki Gdańskiej; Executive MBA Marketing and Management – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

"Studia MBA to forma edukacji, przez którą powinien przejść każdy, kto chce z powodzeniem sprawować funkcje zarządcze w gospodarce, lepiej rozumieć złożoność gospodarki i lepiej się w jej ramach poruszać. Studia MBA są ukierunkowane nie tylko na poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim na jej mądre, efektywne wykorzystywanie" - podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, która przewodniczyła pracom kapituły rankingu.

Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy na grupie 778 absolwentów studiów MBA z lat 2012 i 2013 (odpowiedzi nadesłało 54,6 proc. ankietowanych). Organizatorzy studiów MBA uczestniczący w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim - wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora.

W Rankingu uwzględniono również preferencje pracodawców wskazane w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw mających główną siedzibę w Polsce. (PAP)