Według propozycji rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.  wynosić będzie 2450 zł (wzrośnie o 150 zł). Co za tym idzie, wzrosną opłaty na aplikacje prawnicze oraz te, wnoszone za egzaminy wstępne na aplikacje.

 

 

 

Opłata za aplikacje prawnicze w 2018 r.

W 2018 r.  aplikanci adwokaccy i radcowscy płacili za szkolenie 5460 zł. Nieco więcej, bo 5565 zł nauka kosztowała aplikantów notarialnych. Najniższą opłatę wnosili natomiast aplikanci komorniczy - wynosiła ona 5250 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest również podstawą do wyliczenia wysokości opłat za egzaminy wstępne za aplikację - w 2018 roku kandydaci na aplikantów radcowskich i adwokackich zapłacili też po 1050 zł za przystąpienie do testu.

 

Opłata za aplikacje prawnicze w 2019 r.

W 2019 r. aplikanci adwokaccy i radcowscy zapłacą za szkolenie 5850 zł. Kandydaci na komorników zapłacą 5625 zł. Najwięcej aplikacja kosztowałaby aplikantów notarialnych, bo 5.962,50 zł, ale resort sprawiedliwości uznał, że to za dużo.

Po zmianach, które wprowadzić ma nowela rozporządzenia w tej sprawie, opłata za aplikację notarialną w 2019 r. wyniesie 5.625,00 zł. Za egzaminy wstępne kandydaci na aplikantów zapłacą po 1125 zł.

 

Opłata za aplikacje prawnicze w 2020 r.

W 2020 r. aplikanci adwokaccy i radcowscy zapłacą za szkolenie 6370 zł. Kandydaci na komorników zapłacą 6125 zł. Przyszli notariusze tyle samo - 6125 zł.

Po zmianach, które wprowadzić ma nowela rozporządzenia w tej sprawie, opłata za aplikację notarialną w 2019 r. wyniesie . Za egzaminy wstępne kandydaci na aplikantów zapłacą po 1225 zł.

 

Mniej aplikantów, mniej pieniędzy na kształcenie

Jak mówi nam Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,  spadek liczby aplikantów odbija się na finansach na szkolenie przyszłych profesjonalistów.

- Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów aplikacji, sytuacja w poszczególnych ORA jest zróżnicowana. Spada liczba aplikantów, przez co do izb trafia mniej pieniędzy na ich szkolenie. A wydatki są  konieczne, by utrzymać wysoki poziom szkoleń. Kosztowna jest m.in. organizacja praktyk w sądach, w mniejszych izbach do szkoleń aplikantów trzeba wręcz dopłacać - podkreśla - System waloryzacji opłat proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę funkcjonowałby dobrze, gdyby nie obniżano współczynnika służącego do wyliczania wysokości opłaty. Nie zamierzamy zarabiać na aplikantach, ale pieniędzy musi wystarczyć na podstawowe potrzeby i zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia przyszłych adwokatów - dodaje.

Jak podkreśla Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP w Warszawie, izba zapewnia aplikantom najwyższy możliwy standard szkolenia w ramach środków pochodzących z opłaty rocznej za aplikację.

- Całość opłaty przeznaczana jest na cele bezpośrednio związane ze szkoleniem aplikantów. Podwyższenie opłaty za aplikację umożliwiłoby dalszy wzrost jakości kształcenia, w szczególności zmniejszenie liczebności grup szkoleniowych i położenie jeszcze większego nacisku na praktyczne aspekty przygotowania aplikantów do wykonywania zawodu - tłumaczy dziekan - Większe wpływy z opłaty pozwoliłyby również na realne planowanie wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących dalszego systemowego upraktyczniania aplikacji, nad których przygotowaniem pracuje Krajowa Rada Radców Prawnych - dodaje.

 

Coraz mniej osób chce kontynuować naukę na aplikacji - w 2018 r. egzamin wstępny zdały:

  • na aplikacje adwokacką - 1 911 osób;
  • na aplikację radcowską - zdały 1 372 osoby;
  • na aplikację notarialną -zdało 195 osób.
  • na aplikację komorniczą - zdały 83 osoby..

 

To mniej niż w 2017 r. , gdy na aplikację zdały:

  • radcowską - 2 342 osoby;
  • notarialną - 281 osób;
  • komorniczą - 96 osób.


Więcej pozytywnych wyników było jedynie na egzaminie na aplikację adwokacką: 1 603 osoby

 

Zwolnienie z opłaty tylko w szczególnych wypadkach

Ustawy regulujące wykonywanie zawodów prawniczych dopuszczają uzyskanie zwolnienia z opłaty za aplikacje prawnicze, ale jest to możliwe tylko w szczególnych wypadkach. Jak wynika z orzecznictwa takimi okolicznościami nie są: niskie wynagrodzenie aplikanta w kancelarii adwokackiej, niemożność znalezienia innego zatrudnienia ani podjęcie dodatkowych studiów (m.in.: VI SA/Wa 3493/14).

Dodatkowo możliwa jest odmowa umorzenia opłaty, gdy aplikant nie podejmuje żadnego wysiłku, by zmienić swoją sytuację materialną.  Zdarzają się również przypadki, że sprawy o zwolnienie z opłat ciągną się latami.

 

 

Sprawdź również książkę: Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872] >>