Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są częścią nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. ZIT-y mają objąć przedsięwzięcia realizowane przez miasta i okoliczne samorządy, które tworzą tzw. obszary funkcjonalne. W wyborze inwestycji do realizacji będą brały również udział samorządy wojewódzkie – pieniądze zapisano w regionalnych programach operacyjnych.

W Wielkopolsce powstaną dwa ZIT-y: aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej. W ich ramach łącznie do wydania będzie ponad 265 mln euro. Według szacunków Poznań otrzyma na swoje projekty ok. 160 mln euro.

„Kolej metropolitarna to największy projekt Metropolii Poznań w ramach ZIT. Partnerem w jego realizacji ma być samorząd regionalny, który z innych programów UE przekaże pieniądze na tabor i modernizację linii kolejowych” – mówił o projekcie podczas konferencji dyrektor centrum badań metropolitarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Tomasz Kaczmarek.

W ramach projektu mają powstać nowe dworce i przystanki kolejowe, a obecnie istniejące zostaną przebudowane. Dodatkowo w ich pobliżu pojawią się parkingi oraz centra usługowe.

Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu Metropolia Poznań liczą, że projekt uda się zrealizować w nowej perspektywie finansowej UE. „Jest nadzieja, że za kilka lat będziemy jeździć szybką koleją miejską i podmiejską, tak jak to ma miejsce w miastach Europy Zachodniej” – dodał prof. Kaczmarek.

Projekt ma objąć linie kolejowe położone na terenie samorządów tworzących metropolię.

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań wchodzi miasto Poznań wraz z powiatem poznańskim i 22 okolicznymi gminami. Współpraca samorządów sięga 2007 roku i wywodzi się od Rady Aglomeracji Poznańskiej. (PAP)