Jak poinformowała Monika Zapotoczna z Biura Prezydenta Zielonej Góry to kolejne zadanie wpisujące się w szeroki front prac związanych z poprawą estetyki i funkcjonalności śródmieścia Zielonej Góry.

„Inwestycja ma sprawić, by cały plac wraz z pozostałym terenem wokół filharmonii stał się reprezentatywnym miejscem w centrum Zielonej Góry, na co bez wątpienia zasługuje. Nie tylko ze względu na lokalizację, ale i wiele zabytkowych budynków i budowli znajdujących się w tym rejonie miasta. Teren ten ma także być wykorzystywany do celów kulturalnych i stać się miejscem wypoczynku dla mieszkańców” – powiedziała PAP Zapotoczna.

W ramach rewitalizacji plac Powstańców Wielkopolskich przy filharmonii zyska nowe oblicze. Zostanie zmieniona jego mała architektura, powstaną dwie fontanny, w tym jedna z podświetleniem i muzyką. Nieopodal zostanie wybudowany amfiteatr na ok. 300 miejsc, m.in. na potrzeby koncertów plenerowych.

Ponadto zostanie zagospodarowany teren wokół pomnika Dobosza i przygotowany cokół z podświetleniem pod rzeźbę św. Urbana – patrona miasta. Renowacji będą poddane także pozostałości murów obronnych. Dopełnieniem projektu jest iluminacja zabytkowego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz
Tomasz Bąkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Przedsięwzięcie zostanie w 85 proc. sfinansowane z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielonej Góry ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020. Pozostałe 15 proc. miasto wyłoży z własnego budżetu.

Wykonawcą inwestycji została firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na kwiecień 2018 r. (PAP)

mmd/ son/