Nowy wygląd miałyby uzyskać nabrzeża pomiędzy dworcem głównym w Szczecinie a kapitanatem portu.

Sygnatariusze listu jako cel stawiają sobie aktywizację nabrzeży o długości 3 km, tak aby mogły one spełniać funkcje gospodarcze, społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne.

Dzięki temu porozumieniu Szczecin jeszcze bardziej zbliży się do wody - podkreślił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który podpisał list w imieniu miasta. Nabrzeża powinny żyć przez wiele miesięcy w roku i być atrakcyjne - dodał.

Pozostali sygnatariusze listu to przedstawiciele: Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Polsteam - Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o., Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. i Akademii Morskiej.

Obecnie trwa modernizacja nabrzeży należących do gminy: Bulwaru Piastowskiego, Gdyńskiego i Elbląskiego. Będą gotowe w przyszłym roku.

Dzięki zgodzie Skarbu Państwa na komunalizację spółki Żegluga Szczecińska, już wkrótce kolejne nabrzeża trafią we władanie miasta. Będzie to atrakcyjny odcinek u stóp reprezentacyjnych Wałów Chrobrego.

Na Bulwarze Piastowskim przebudowywany będzie odcinek o długości ponad 900 m. Położona zostanie nowa nawierzchnia. Na nabrzeżu pojawią się między innymi nowe chodniki, ławeczki, infrastruktura niezbędna do obsługi jednostek pływających. Podłączone zostaną media: woda, prąd. W ramach rewitalizacji nabrzeża będą również przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji z piaskowca. Po przebudowie Bulwar Piastowski będzie zamknięty dla samochodów.

Na Bulwarze Gdyńskim przebudowany zostanie półkilometrowy odcinek. Nabrzeże zostanie kompleksowo zagospodarowane, zostanie wymieniona nawierzchnia, pojawią się elementy do cumowania jednostek. Na bulwarze stanie również bosmanat, w którym będą m.in.: toalety, prysznice, pralnia. Bulwar będzie udostępniony dla osób niepełnosprawnych.

Odbudowane nabrzeże Bulwaru Elbląskiego będzie miało charakter nabrzeża postojowego z bezpośrednim dostępem do drogi.