Jak podały służby prasowe magistratu, prace nad stworzeniem parku kulturowego właśnie się rozpoczęły. Ma on objąć obszar śródmieścia o powierzchni około 121 hektarów.

„Mamy prawo korzystać z przestrzeni miasta i wszelkich jego dobrodziejstw. Jednocześnie mamy obowiązek ochrony tej przestrzeni. Utworzenie na terenie śródmieścia parku kulturowego daje możliwość ochrony jego wyjątkowego charakteru oraz wprowadzenia ładu estetycznego w mieście. Dziś centrum miasta wymaga uporządkowania, a stworzenie parku kulturowego będzie narzędziem do poprawy jego atrakcyjności” - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Lokalne władze są przekonane, że dzięki utworzeniu parku kulturowego śródmieście przyciągnie więcej mieszkańców i turystów. Część obszaru, która ma zostać do niego włączona jest objęta ochroną konserwatorską. Na jego obszarze znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Park kulturowy powstanie dzięki uchwale, która ma wkrótce zostać podjęta przez radnych (wcześniej, na grudniowej sesji, radni zaakceptowali pomysł rozpoczęcia prac nad utworzeniem parku). Będzie ona zakładała ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

Przepisy te określą np. jakie będą mogły być w tym obszarze elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności czy porządkowania terenu. Utworzenie parku kulturowego ma też ułatwić pozyskanie dofinansowania na remont zabytków.

Obecnie nie ma uregulowań prawnych dotyczących wielu tych kwestiach, a jeśli są, to droga administracyjna do ukarania osób nieprzestrzegających przepisów jest długa. Po utworzeniu parku kulturowego za naruszenie zasad straż miejska będzie mogła od razu karać mandatami – wskazuje magistrat.

Tworząc park kulturowy Rybnik chce wzorować się m.in. na miastach, gdzie tą formą ochrony zostały objęte tereny starówek. Wraz z uchwałą o parku kulturowym prezydent Rybnika przygotowuje projekt uchwały regulujący kwestię dotyczące reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie miasta. Obie uchwały będą się wzajemnie uzupełniać, aby w jak największym stopniu uporządkować przestrzeń miasta, a w szczególności jej centralną część, czyli najbardziej uczęszczaną przez mieszkańców i turystów.

Park kulturowy w Rybniku powinien powstać za kilka miesięcy. "Przed podjęciem ostatecznych decyzji chcemy przeprowadzić konsultacje społeczne - tak, by mieszkańcy włączyli się w dyskusję na ten temat i wyrażali własne opinie" - zaznaczyła asystentka prezydenta Rybnika Agnieszka Skupień.

Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w całej Polsce jest obecnie 30 parków kulturowych. W woj. śląskim taki status ma m.in. hałda popłuczkowa w Tarnowskich Górach, która jest pamiątką po powstałej w XVIII w. kopalni srebra i ołowiu Fryderyk.(PAP)