O kształtowaniu postaw przedsiębiorczych u uczniów w świetle reformy edukacji mówiła w środę wiceminister edukacji Krystyna Szumilas na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Zgodnie z nową podstawą programową nauczania na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości uczniowie poznają: zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmów funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz roli państwa w gospodarce. Zaznajomią się z aktualnymi tendencjami w gospodarce świata i Polski.

Realizując treści nauczania podstaw przedsiębiorczości, uczeń ma zostać przygotowany również do planowania dalszego kształcenia i kariery zawodowej, pozna zasady etyczne obowiązujące w biznesie i w relacjach pracownik-pracodawca.

Natomiast Ekonomia w praktyce będzie przedmiotem uzupełniającym, stanowiącym kontynuację przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Uczniów, którzy go wybiorą ma wprowadzić w realia funkcjonowania gospodarki i przekazać wiedzę poprzez zajęcia praktyczne. W ramach przedmiotu uczniowie będą mogli prowadzić np. firmę uczniowską, brać udział w symulacyjnych grach ekonomicznych, prowadzić analizę wybranego rynku lub podejmować inne projekty o charakterze ekonomicznym.

Na realizację przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości przewiduje się co najmniej 60 godzin w trzyletnim okresie nauki, natomiast na przedmiot uzupełniający Ekonomia w praktyce - co najmniej 30 godzin. Zalecaną metodą pracy, przy realizacji zagadnień dotyczących przedsiębiorczości jest projekt.

Jak mówiła Szumilas, z nauką przedsiębiorczości uczniowie mają do czynienia już wcześniej - w gimnazjum na przedmiocie Wiedza o społeczeństwie. Przedmiot ten ma łączyć przekazywanie wiedzy z kształtowaniem umiejętności i postaw obywatelskich. Na poziomie gimnazjalnym zostały w nim uwzględnione treści nauczania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości takie, jak: gospodarka rynkowa, gospodarstwo domowe, pieniądz i banki, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza, wybór szkoły i zawodu, etyka w życiu gospodarczym.

Wiceminister przypomniała, że rozwijaniu takich umiejętności jak planowanie pracy czy współpraca z innymi, które potem są bardzo cenione i pożądane na rynku pracy, służyć ma realizacja przez gimnazjalistów projektów. Wykonanie samodzielnie przez grupę uczniów takiej pracy, zgodnie z reformą edukacji, jest warunkiem ukończenia gimnazjum.