Podobnie jak rok wcześniej frekwencja w głosowaniu była niewielka – udział wzięły 2982 osoby, czyli 2,94 proc. uprawnionych.

 

Spośród 22 projektów zakwalifikowanych pod względem formalno-prawnym mieszkańcy Płocka wybrali do realizacji w 2017 r. dwa przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim i 10 o charakterze osiedlowym.

 

Łączna kwota obecnej edycji płockiego budżetu obywatelskiego to 5 mln zł (podobnie jak przed rokiem), z czego 2 mln zł przeznaczono na zadania ogólnomiejskie, a 3 mln zł na zadania osiedlowe wybrane z dwóch list rankingowych - każda z pulą po 1,5 mln zł.

 

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który w piątek poinformował o wynikach budżetu obywatelskiego na 2017 r. zapowiedział, że będzie on kontynuowany i nie wykluczył, iż jego kwota zostanie w przyszłości zwiększona.

 

„Nie mam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o potrzebę budżetu obywatelskiego. Jestem zwolennikiem tego rodzaju konsultacji społecznych, przede wszystkim dlatego, że mieszkańcy miasta mogą się wypowiedzieć, najpierw składając projekty, a potem wskazując te, które chcą żeby były realizowane, które - ich zdaniem - są w Płocku potrzebne” – podkreślił Nowakowski, pytany o zasadność kontynuowania budżetu obywatelskiego przy niewielkiej ostatnio frekwencji w głosowaniu.

„Na pewno nie zrezygnujemy z budżetu obywatelskiego. Jeżeli będzie możliwość, to także postaramy się zwiększyć alokację środków” – dodał prezydent Płocka.

W budżecie obywatelskim na 2017 r. w sumie zgłoszono tam 46 pomysłów, w tym 16 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 30 projektów osiedlowych. Ostatecznie kwalifikację formalno-prawną przeszło sześć zadań ogólnomiejskich i 16 osiedlowych, a dwa projekty ogólnomiejskie wycofano przez autorów.

 

Spośród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów, bo 736 zyskała budowa - w jednym z płockich parków - wodnego placu zabaw z niecką o powierzchni ok. 300 metrów kw. i infrastrukturą, w tym urządzeniami i zabawkami wodnymi oraz przebieralniami za 1 mln 240 tys. zł. Na drugim miejscu, z 682 głosami, znalazł się zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego za 180 tys. zł dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, najstarszego tego typu w Polsce, obchodzącego właśnie jubileusz 70. lat istnienia.

 

W ramach projektów osiedlowych w głosowaniu wybrano m.in. budowę „Flow Park”, czyli obiektu o powierzchni ok. 395 metrów kw. do treningów parkour, street workout i cross fit za ponad 412 tys. zł oraz budowę tężni solankowej wraz z aleją spacerową w pobliżu szpitala wojewódzkiego za 400 tys. zł.

 

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego Płocka zwiększono pulę przypadającą na pojedyncze zadanie osiedlowe z 200 do 500 tys. zł, by w ten sposób dać szansę na realizację projektów o większej skali i najlepiej przygotowanych. Ostateczny wybór projektów osiedlowych uzależniony był od uzyskania najlepszego wyniku, przy minimum 50 głosach na jedno zadanie w ramach list rankingowych, aż do wyczerpania puli ich środków. W przypadku projektów ogólnomiejskich sposób ich wyboru nie zmienił się i nadal decydująca była wyłącznie największa liczba oddanych głosów, która nie mogła być jednak mniejsza niż 100.

 

Głosować, podobnie jak to było przy zgłaszaniu projektów, mógł każdy płocczanin, który ukończył 16 lat. Oddawano po jednym głosie na projekt ogólnomiejski i na projekt osiedlowy.

 

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2016 r. z 54 zgłoszonych projektów do głosowania zakwalifikowano dziewięć ogólnomiejskich i 22 osiedlowych. Spośród ogólnomiejskich zwyciężyła propozycja budowy Centrum Sportów Ekstremalnych. Wybrano też 14 projektów osiedlowych. Podobnie jak rok wcześniej frekwencja w głosowaniu była niewielka - udział w nim wzięły 2 tys. 574 osoby, czyli 2,51 proc. wszystkich mieszkańców miasta. (PAP)