„Główną przyczyną kłopotów zakładu są zaległości z tytułu nieuregulowanych czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania komunalne” - powiedział Wilczyński. Obecnie te zaległości sięgają 4,5 mln złotych – dodał.

Urząd miasta sprawdza możliwości poprawy sytuacji finansowej zakładu budżetowego. Prezydent Ostrowca nie wyklucza jego zamknięcia. „W grę wchodzi likwidacja zakładu i utworzenie na jego gruzach nowego, wtedy miasto przejęłoby na siebie zobowiązania ZUM” – powiedział PAP Wilczyński. Obecnie zaległości zakładu wynoszą około 2 mln zł. Jak ocenił prezydent, „zobowiązania są spłacane, ale zbyt wolno”.

Miasto zastanawia się także nad innymi scenariuszami, takimi jak podział czy gruntowna reorganizacja zakładu.

W Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje na stałe 36 osób. ZUM zajmuje się m.in. administrowaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Organizuje, rozlicza i nadzoruje roboty publiczne i prace interwencyjne na terenie miasta. Do niedawna zajmowała się także obsługą finansową placówek oświatowych podległych gminie.

Ostrowiec Św. jest drugim co do wielkości miastem województwa świętokrzyskiego. Mieszka w nim ok. 72 tys. osób. (PAP)

mjk/ je/