Zmiany obejmą ponad tysiąc hektarów terenów wzdłuż brzegów Bystrzycy, która przepływa przez Lublin na długości około 22 km. Inwestycje planowane są też na brzegach Zalewu Zemborzyckiego - zbiornika retencyjnego położonego na południowych obrzeżach miasta, w górnym biegu rzeki.

Realizacja koncepcji, zaplanowana na 10 lat, szacunkowo może kosztować około 600 mln zł. Władze samorządowe chcą sfinansować inwestycje głównie z funduszy unijnych, w tej i następnej perspektywie budżetowej. Opublikowanie koncepcji na stronach internetowych urzędu miasta rozpoczęło konsultacje społeczne, które mają potrwać do połowy lutego.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że zagospodarowanie doliny Bystrzycy to jeden z najtrudniejszych i najważniejszych projektów, nad którym pracują władze miejskie. „W perspektywie najbliższych lat miasto ponownie zwróci się ku swojej rzece. Bystrzyca i jej dolina nie będzie już wyodrębnioną częścią, nieprzystającą do tego, co jest obok. Będzie ważna dla przestrzeni miasta i życia w nim” – zapowiedział Żuk na konferencji prasowej.

Żuk zaznaczył, że pierwsze prace w dolinie Bystrzycy rozpoczną się już wkrótce. W przyszłym roku ruszy urządzanie parku na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Zawilcowej, gotowa jest dokumentacja rewaloryzacji Parku Ludowego; w przyszłym tygodniu ma być przedstawiony plan zagospodarowania błoni w okolicach Zamku Lubelskiego. Te i kolejne inwestycje mają złożyć się na kompleksowy projekt.

„Projekt jest już dojrzały; praca przynosi dobry efekt, służy tworzeniu obszaru rekreacji, wypoczynku, poprawy estetyki” – podkreślił Żuk.

Koncepcja przygotowana przez lubelską spółkę Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 zakłada budowę około 50 km tras rowerowych i oddzielnych 50 km ścieżek pieszych. Brzegi rzeki połączy dziewięć nowych kładek, a 11 już istniejących będzie przebudowanych. Powstanie dziewięć przystani kajakowych, cztery plaże, w tym dwie z kąpieliskami w odpowiednio ukształtowanych zatokach, a także specjalne miejsce dla kąpieli zimowych dla Lubelskiego Klubu Morsów, z przebieralnią i barem.

Urządzony będzie nowy Park Nadrzeczny w rejonie ul. Janowskiej, z naturalnie tam rosnącą zielenią, Park Rusałka przy obiektach sportowych w Alejach Zygmuntowskich, Ogród Jordanowski sąsiadujący z Osiedlem Przyjaźni, a także kilka wybiegów dla psów. Wybudowanych ma być 31 parkingów pozwalających na pozostawienie samochodu na czas wypoczynku nad rzeką. Wytyczona będzie turystyczna trasa szlakiem młynów wodnych, z panelami informacyjnymi, przypominająca tradycje młynarskie na tych terenach.

Zmodernizowane będą obiekty Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. Nad Zalewem Zemborzyckim zaplanowano centrum żeglarstwa i sportów wodnych. W miejscu, gdzie Bystrzyca wpływa do zalewu, powstać ma polder, którego zadaniem będzie usuwanie z wody zanieczyszczeń biogennych. (PAP)