"Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w przypadku części astronomicznej także gimnazjów i podstawówek. Rekrutacja uczestników już ruszyła, ofertę wzięcia udziału w projekcie przesłaliśmy do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych" - poinformowała w czwartek Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze zajęcia kół naukowych odbędą się na początku nowego roku szkolnego, a realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca 2015 roku.

"Programy zajęć regionalnych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych przygotuje wybrana w przetargu uczelnia lub uczelnie. Zajęcia planowane są m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w uczelnianych laboratoriach i pracowniach" - dodała Krzemińska.

W dziedzinie fizyki ćwiczenia, wykłady i eksperymenty dla przynajmniej 200 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych planowane są w dziesięciu miejscowościach regionu. Warsztaty odbędą się też w pracowniach dydaktycznych i naukowych uczelni, gdzie uczniowie będą samodzielnie wykonywać bardziej złożone eksperymenty. Częścią tego komponentu jest też program "Eksperyment w szkole", w ramach którego w 20 szkołach regionu odbędą się wykłady z demonstracjami.

Zajęcia z matematyki dla stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną zorganizowane w szkołach w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu, a także na terenie wybranej uczelni. Ich uczestnicy rozwiązywać będą zadania oraz przygotowywać się do olimpiad i konkursów matematycznych.

Organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z informatyki planowane są w laboratoriach i pracowniach informatycznych wybranej uczelni. Uczestnicy warsztatów będą rozwiązywać zadania oraz przygotowywać się do olimpiad i konkursów informatycznych. W kursach weźmie udział sto osób.

"Regionalne Koła Astronomiczne to nowa część projektu, której uczestnicy będą korzystać z obserwatoriów astronomicznych, powstałych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy 14 astrobaz w regionie. Zajęcia skierowane są do trzystu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a poprowadzą je przeszkoleni nauczyciele" - zaznaczyła rzeczniczka.

W ramach tej części przedsięwzięcia do wszystkich astrobaz trafi nowy sprzęt astronomiczny: wysokiej klasy teleskopy (11 sztuk dla każdej astrobazy), profesjonalne cyfrowe stacje pogody, specjalistyczne lornetki, podręczniki, atlasy nieba oraz fachowa literatura o tematyce astronomicznej.

Projekt "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne" będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całego przedsięwzięcia to 1 milion złotych.

Podobny projekt edukacyjny realizowany był już raz w regionie kujawsko-pomorskim, w roku szkolnym 2009/10. W zajęciach z nauk ścisłych wzięło udział wówczas około 1,2 tys. uczniów. (PAP)

olz/ ls/