Uczestnicy konwentu chcą zwrócić uwagę na ryzyko, które niesie ze sobą regulacja Prawa wodnego. Nowelizacja dotyczy zmian w opłatach za pobór wód oraz za zrzucanie ścieków czy obowiązku instalowania liczników poboru wody dla gospodarstw hodowli ryb. Marszałkowie już wcześniej wyrazili wsparcie dla hodowców ryb, którzy sprzeciwiają się zmianom prawa. Ich zdaniem grozi to drastycznym wzrostem kosztów, a w efekcie nieopłacalnością produkcji.

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej, użyteczność map potrzeb zdrowotnych oraz zmiany systemowe w organizacji ochrony zdrowia to tematy, które zostaną poruszone w debacie z udziałem samorządowców oraz dyrektorów szpitali. Zagadnieniom tym będzie poświęcona debata organizowana przez "Rzeczpospolitą" w ramach cyklu „Polska Regionów” pt. Zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego.

W środę, podczas drugiego dnia konwentu marszałkowie wezmą udział w posiedzeniu poświęconemu zmianom w systemie edukacji w Polsce. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprezentuje również pierwszy krajowy system jakości żywności "Jakość Tradycja" – jedyny system certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wpisany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i notyfikowany przez Komisję Europejską.

"Wobec postępującej globalizacji samorządy są jedynym głosem społeczności lokalnych, który skutecznie przebija się przez współczesny natłok informacji, interesów i nacisków. Budujemy potencjał gospodarczy i tworzymy atrakcyjną przestrzeń do życia. By wypełniać powierzone nam zadania, niezbędny jest dialog i dzielenie się zdobytą wiedzą" – poinformował w komunikacie do mediów marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek Geblewicz będzie gospodarzem trzech konwentów zaplanowanych w drugiej połowie 2016 r. Pierwszy z nich rozpocznie się we wtorek w Szczecinie, drugi odbędzie się we wrześniu w Luboradzy, koło Połczyna-Zdroju, trzeci w listopadzie w Kołobrzegu. (PAP)

mzb/ par/