Przedsięwzięcie będzie realizowane ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i z budżetu samorządu. W roku szkolnym 2016/2017 na projekt zostanie przeznaczone ok. 2 mln zł.

"Ten program stawia sobie za cel wyrównywanie szans edukacyjnych. Stypendium ma pomóc młodemu człowiekowi w realizacji swoich aspiracji, ma stworzyć możliwość opłacenia najważniejszych wydatków związanych z edukacją" – podkreślał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Program stypendialny podzielono na dwie części – dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz uczniów szkół zawodowych (techników, zasadniczych szkół zawodowych i średnich szkół artystycznych). Stypendyści dostaną jednorazowo 3,7 tys. zł (po 370 zł za 10 miesięcy roku szkolnego); pieniądze trafią do 400 uczniów.

Uczniowie, którzy chcą być zakwalifikowani do programu, muszą spełniać tzw. rodzinne kryterium dochodowe oraz uzyskać odpowiednio wysoką średnią ocen z ostatniego świadectwa z trzech przedmiotów w dziedzinach: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub technologii informatycznych.

Punkty w rankingu pozwalającym na uzyskanie stypendium będą przyznawane także m.in. za średnią ocen na świadectwie szkolnym, wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz wyniki uzyskane na olimpiadach przedmiotowych lub zawodowych.

Także nauczyciele, opiekujący się stypendystami (maksymalnie trzema), otrzymają wsparcie finansowe - po 500 zł na ucznia. „Nauczyciel i uczeń, przy wsparciu rodziny, będzie konstruował indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. To dokument, który będzie wskazywał, w jakich dziedzinach i w jaki sposób ma być realizowany jego rozwój” – wyjaśniał dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Jacek Kowalczyk.

Wicedyrektor departamentu Małgorzata Kowalińska poinformowała, że nabór uczniów do programu rozpocznie się ok. 10 listopada. Ale już wcześniej potencjalni beneficjanci będą mogli pobierać niezbędne dokumenty ze strony internetowej projektu: www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Regionalny program stypendialny ma być realizowany w woj. świętokrzyskim do 2020 lub 2022 r. Jak zaznaczył marszałek Jarubas, jeżeli dojdzie do planowanej przez rząd reformy szkolnictwa – zakładającej likwidację gimnazjów – regulamin programu zostanie zrewidowany.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją programu stypendialnego realizowane w woj. świętokrzyskim z funduszy UE w latach 2007 -2013, ze środków programu Kapitał Ludzki. Przyznano wówczas 1500 stypendiów na kwotę ok. 5 mln zł (jedno stypendium – 3,6 tys. zł). W poprzedniej wersji programu nie uczestniczyli uczniowie szkół zawodowych, a stypendiów wręczano rocznie o połowę mniej, niż jest planowane w nowej edycji. Największe wsparcie trafiło do młodzieży z Kielc, oraz powiatów: kieleckiego, koneckiego i staszowskiego.

W konferencji uczestniczyła uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, Jagoda Żmudzka, która korzystała ze stypendium jako gimnazjalistka. Jak mówiła, wsparcie finansowe przeznaczyła m. in. za zakup laptopa. „Komputer pomaga w przygotowaniu prezentacji multimedialnych potrzebnych na różne zajęcia. A stypendium to też dodatkowa motywacja, żeby się więcej uczyć” – zauważyła. (PAP)