Mieszkańcy Katowic powinni mieć w przyszłym roku nieznacznie niższe rachunki za wodę. Katowickie Wodociągi chcą obniżyć dotychczasową cenę metra sześciennego o 7 groszy netto – z 5,46 zł do 5,39 zł. Propozycję nowych cen mają jeszcze zaakceptować miejscy radni. Uchwała w tej sprawie ma być przyjęta w lutym, – poinformowano PAP w magistracie.

Planowana obniżka wynika m.in. ze spadku ceny zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów – największej w Polsce firmy wodociągowej - ze sprzedawanej przez nią lokalnym spółkom wody korzysta ok. 2,5 mln osób.

Zgodnie z obowiązującą umową do końca roku 2014 cena wody płacona GPW przez Katowickie Wodociągi wynosi 2,25 zł za m sześcienny. Następna umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. Cena zakupu wody w tym okresie wyniesie 2,19 zł za m sześcienny.

Nieznacznie – o maksymalnie kilka groszy – wzrastają w Katowicach podatki od nieruchomości, np. od budynków mieszkalnych o 67 do 68 gr za m kw., a od budynków związanych z działalnością gospodarczą z 22,1 zł do 22,19 zł. Na tym samym poziomie zostają stawki podatku od środków transportowych.

Bez zmian w Katowicach pozostaną też opłaty za wywóz śmieci, podobnie jak opłata targowa, która na tym samym poziomie utrzymuje się od 2010 r. W mieście nie ma podatku od posiadania psa. Opłata za użytkowanie wieczyste jest aktualizowana corocznie w odniesieniu do 11,3 proc. płatników, w 2015 r. średni wzrost wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wyniesie 3 proc.

Od 2011 r. w Katowicach obowiązują uchwały dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis i w ramach skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Chodzi m.in. o firmy, które rozpoczynają działalność gospodarczą w mieście lub rozpoczynają nową inwestycję.

O 64 gr mniej niż dotychczas - 5,42 zł - zapłacą za wodę mieszkańcy Rudy Śląskiej. Lokalne władze podkreślają, że było to możliwe nie tylko dzięki obniżce cen wody dostarczanej przez GPW, ale też dzięki zmianom organizacyjnym wprowadzonym w rudzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Będzie to kolejna obniżka cen wody w Rudzie Śląskiej. W 2012 i 2013 r. rudzianie płacili za wodę o 7 groszy więcej niż obecnie.

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie nowe taryfy są dopiero w opracowaniu – obecne ceny obowiązują do 31 marca. Obecnie za m sześcienny wody mieszkańcy płacą tam 3,42 zł netto i prawdopodobnie od kwietnia zapłacą więcej.

Lokalne podatki w Częstochowie od przyszłego zostaną utrzymane na obecnym poziomie – jak opłata targowa i za posiadanie psa - a w niektórych przypadkach będą nieco niższe. Lokalne władze chcą w ten sposób przyciągnąć inwestorów. Stawka podatku od nieruchomości pobieranego za każdy metr kw. powierzchni użytkowej mieszkania oraz domu pozostanie na poziomie 2014 r, czyli 0,70 zł za m kw. Z 22 z na 21,45 zł za m kw. spadnie podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynków mieszkalnych, których część jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

„Radni przyjmując takie stawki uznali, że obniżenie cen zaowocuje większym zainteresowaniem inwestorów. Liczymy, że będzie to zachęta dla biznesu” - powiedział PAP rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj. Lokalni radni obniżyli ponadto stawki podatku od środków transportowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Częstochowie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Ze zwolnienia z podatku może skorzystać przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 1 nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony stan zatrudnienia przez co najmniej 3 lata.

Kolejnym udogodnieniem są ulgi w stawce czynszu dla przedsiębiorców, którzy stworzą w Częstochowie nową firmę. Nowo powstałe podmioty gospodarcze mogą skorzystać z ulgi w stawce czynszu w wysokości 3 zł netto za m kw. powierzchni lokali użytkowych. Stawka obowiązywać będzie przez 2 lata, po czym zostanie podwyższona do wysokości średniej stawki czynszu obowiązującej w danej strefie. W „gospodarczo uzasadnionych przypadkach” lokalne władze dopuszczają obniżkę stawki czynszu o 30 proc. przez rok.

Jak poinformował rzecznik magistratu w Bielsku-Białej Tomasz Ficoń podatki w mieście pozostają na tym samym poziomie co w 2014 r. Podatek od nieruchomości za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania oraz domu wyniesie 0,69 zł. W budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza lub w mieszkalnych, w których część jest wykorzystywana w ten sposób bielszczanie zapłacą nadal 22,89 zł za 1 m kw. Stawka podatku od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wynosi 4 zł za m kw. powierzchni użytkowej. Podatek za 1 m kw. gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej został utrzymany na poziomie 0,89 zł.

Niezmienne są stawki za środki transportowe. Przykładowo za pojazdy o masie 3,5 do 5,5 t trzeba zapłacić 636 zł, powyżej 5,5 do 9 t - 1188 zł, a do 12 t 1452 zł. Stawka za autobus, w którym jest do 15 miejsc wynosi 948 zł, do 30 miejsc 1632 zł, a powyżej 30. - 2124 zł. Na niezmiennym poziomie pozostaje wysokość podatku od posiadania psa. Wynosi 50 zł za rok.

Przez najbliższe miesiące nie zmienią się ceny biletów na autobusy i tramwaje w aglomeracji katowickiej - zapewnia Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. Tak będzie do czasu wprowadzenia Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). Kiedy ŚKUP wejdzie w życie cena biletów w wersji elektronicznej ma być utrzymana na tym samym poziomie co obecnych biletów papierowych. Bilety tradycyjne, które powoli będą wycofywane, po wprowadzeniu ŚKUP nieznacznie podrożeją. Chodzi o zachęcenie klientów do korzystania z elektronicznej wersji biletu – wyjaśniła Anna Koteras z KZK GOP. (PAP)