„Z Ukrainą takich związków jest mało – za mało w stosunku do rangi, jaka powinna być im nadana. My korzystamy praktycznie z pierwszej czy każdej okazji, jaka się do nawiązania tych kontaktów nadarza” - powiedział PAP w piątek przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP), prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Frankiewicz był jednym z sygnatariuszy podpisanej tego dnia w Częstochowie deklaracji woli współpracy między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz kijowskim oddziałem regionalnym Związku Miast Ukrainy. Związek ten zrzesza w całym kraju 574 jednostki, działając na rzecz samorządu lokalnego.

„Przykład polskiego samorządu może być wartościowy dla Ukrainy także dlatego, że tam jest zupełnie inny model. Nie ma jeszcze autentycznej samorządności” - zaznaczył Frankiewicz. Jak zaakcentował, samorządowcy z Gliwic już od dawna przyjmują grupy z różnych ukraińskich miejscowości i starają się m.in. przekazywać im wiedzę o działaniu samorządu.

Planowana przyszła współpraca Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ze Związkiem Miast Ukrainy ma dać formalne ramy dla właściwych kontaktów np. na szczeblu gmin, szkół, związków sportowych czy przedsiębiorców. Zgodnie z podpisaną w piątek deklaracją strony mają teraz przygotować propozycje, na podstawie których – po wzajemnych konsultacjach – powstać ma wieloletni program współpracy. Według wstępnych planów ma ona obejmować m.in. edukację, gospodarkę, przedsiębiorczość i samorządność.

Dokument zawierający szczegółowe zapisy ma zostać uzgodniony do końca września, w miarę możliwości szybciej – do końca czerwca. W pierwszym etapie program ma sięgać końca 2016 r. Niezależnie od tego w piątek uzgodniono próbę nakłonienia do ew. współpracy także władze obwodu kijowskiego i województwa śląskiego.

Według ŚZGiP zgłoszenie woli nawiązania kontaktów napłynęło ze strony Związku Miast Ukrainy. Władze Śląskiego Związku zostały w ub. roku zaproszone na obchody 10-lecia tej organizacji. Deklarację woli współpracy podpisano w Częstochowie, której samorząd również współpracuje już z Ukraińcami, i której prezydentem jest wiceprzewodniczący ŚZGiP, Krzysztof Matyjaszczyk.

Matyjaszczyk także podpisał się pod deklaracją. Po stronie ukraińskiej sygnatariuszem był prezes Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, prezydent miasta Bucza Anatolij Fedoruk.

Jak podało biuro prasowe częstochowskiego magistratu, jednym z inicjatorów piątkowego porozumienia była jedna z miejscowych uczelni, która właśnie przyjmuje 90-osobową grupę studentów i wykładowców z Ukrainy.

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządu lokalnego w Polsce. Zrzesza 115 gmin, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego na prawach powiatu, a także 8 powiatów ziemskich tego regionu. (PAP)