Zarząd zaznaczył, że firma, która zwycięży w przetargu, będzie musiała także uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane dwa kryteria: cena - 90 proc. i skrócenie terminu wykonania zamówienia maksymalnie o cztery miesiące - 10 proc. Według ZMID, wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie 30-miesięcznego terminu o cztery miesiące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi na odcinku obwodnicy od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej powstaną m.in.: chodniki po obu stronach drogi, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, tunel pod rondem Wiatraczna, wiadukty nad torami kolejowymi z przystankami autobusowymi oraz jednopoziomowe skrzyżowanie z Trasą Świętokrzyską.

Ponadto wykonawca projektu będzie zobowiązany do przeanalizowania dwóch wariantów obwodnicy: jeden zakładający, że obwodnica będzie składać się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu oraz drugi - przewidujący dwie jezdnie po trzy pasy, w tym jeden buspas.

Kolejnym zadaniem postawionym przed wykonawcą projektu będzie wprowadzenie ułatwień dla pieszych pomiędzy przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Kolejne zadanie to zaproponowanie długości tunelu pod rondem Wiatraczna z oceną kosztów i wpływu na środowisko oraz przedstawienie co najmniej trzech wariantów inwestycyjnych.

Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Warszawy prace projektowe oraz roboty budowlane dot. obwodnicy śródmiejskiej będą realizowane do 2021 r. (PAP)