Za przyjęciem ustawy bez poprawek we wtorek późnym wieczorem głosowało 60 senatorów, dwóch było przeciwnych, a 29 wstrzymało się od głosu.

Nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2008 roku. Wprowadza definicję tymczasowego pomieszczenia oraz rozszerza obowiązki gminy owskazywanie tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia dla eksmitowanych.

Chodzi o sytuację, w której gmina powinna wskazać tymczasowe pomieszczenia osobom, w stosunku do których sąd orzekł obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego. Przepisy mają na celu ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych.

Zgodnie z nowelą, prawo do tymczasowego pomieszczenia nie będzie przysługiwać dłużnikowi, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego.

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje także w sytuacji, gdy dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy lub gdy dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.