Fundusz Dopłat jest narzędziem prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory samorządy mogły liczyć na dofinansowanie z Funduszu przy zakupie, budowie oraz remontach lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni czy domów dla bezdomnych.

Dzięki nowelizacji gminy będą mogły skorzystać z Funduszu Dopłat przy zakupie dawnych mieszkań zakładowych. "(Nowelizacja) Stwarza realną możliwość rozwiązania problemu byłych mieszkań zakładowych, które w 2000 roku były prywatyzowane całościowo razem z przedsiębiorstwami" - mówił w Sejmie sprawozdawca poseł Arkadiusz Litwiński (PO).

Inną ze zmian wprowadzanych przez nowelę jest objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne. Jak mówił Litwiński zgodnie z tym rozwiązaniem "nie tylko samorząd w sensie dosłownym mógłby zostać beneficjentem tego programu, ale również na spółki komunalne".

  Ewa Bończak-Kucharczyk
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi>>>

Kolejna zmiana "zakłada rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem mieszkań zakładowych". Do tej pory beneficjenci Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 402 posłów, przeciw było 3. 6 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. (PAP)

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>