Przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki, Sejmu, spółek energetycznych, BOŚ oraz eksperci w trakcie debaty "Prosument - sieć i rozliczenia - Net metering" będą dyskutować w Warszawie o zaproponowanej przez rząd w projekcie ustawy o OZE definicji producentów energii na własne potrzeby i ewentualnych zmianach, które postulują m.in. sami potencjalni prosumenci czy samorządy.

W myśl proponowanej ustawy prosumentami będą osoby fizyczne, posiadające instalacje do produkcji energii o mocy do 40 kW - tzw. mikroinstalacje. Nie będą oni musieli mieć koncesji na produkcję energii ani prowadzić działalności gospodarczej. Projekt przewiduje uproszenie procedury przyłączania takich instalacji do sieci energetycznej.


Pełna treść artykułu pt. Ustawa o OZE: kto będzie mógł zostać prosumentem? dostępna jest w serwisie ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl>>>