W projekcie uchwały ws. wzniesienia pomnika "Solidarności" napisano, że stanąłby on na skarpie wiślanej, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Kopernika.

Z uzasadnienia projektu wynika, że Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce zwróciła się z pomysłem wzniesienia pomnika do przewodniczącej Rady Warszawy 18 listopada 2013 r. Chciała, by pomnik znajdował się pomiędzy Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 i zdrojem publicznym "Gruba Kaśka". Jednak po konsultacjach ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy fundacja zrezygnowała z tej lokalizacji i wybrała skarpę wiślaną.

W połowie marca br. sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Krzysztof Kunert pozytywnie zaopiniował lokalizację pomnika. Zaznaczył, że forma pomnika powinna zostać wyłoniona w konkursie. Sfinansowanie budowy upamiętnienia zadeklarowała Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce.

W czwartek Rada Warszawy ma wysłuchać informacji prezydent Warszawy nt. funkcjonowania I linii metra oraz harmonogramu kończenia prac na terenie budowy centralnego odcinka II linii metra. Szczególna uwaga ma być skupiona na planach oddawania do użytku odcinków ulic wyłączonych z ruchu na czas budowy podziemnej kolejki.

Jednym z kolejnych punktów procedowanych na Radzie Warszawy będą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Będą one m.in. dotyczyć rejonu skarpy wiślanej i kładki nad Trasą Łazienkowską, gdzie ma powstać siedziba Muzeum Historii Polski. Lokalizacji sprzeciwia się Zielone Mazowsze, które jest zdania, że budynek zniszczy tzw. Oś Stanisławowską (zabytkowe, przestrzenne założenie urbanistyczne XVIII-wiecznej Warszawy) i spowoduje naruszenie skarpy. Przedstawiciele muzeum podważają te argumenty, powołując się na pozytywne wyniki ekspertyzy geodezyjno-inżynierskiej. (PAP)