Rozporządzenie dot. sądów rejonowych podpisał jesienią minister sprawiedliwości.

W piśmie podpisanym przez szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego napisano, że Stronnictwo "konsekwentnie sprzeciwiało się zniesieniu sądów rejonowych przez ministra sprawiedliwości" i dlatego złożyło do TK wniosek zaskarżający decyzję Jarosława Gowina.

"Zostanie on rozpatrzony 21 marca, dlatego też zapraszamy państwa jako samorządowców, którzy w powyższych działaniach zawsze nas wspierali, do udziału w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym" - napisał Bury.
Szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział PAP, że samorządowcy reprezentujący powiaty, w których Gowin zlikwidował sądy rejonowe, są bardzo zainteresowani rozstrzygnięciem Trybunału.

"Chcemy, by obecność przedstawicieli samorządów, w których zostały zlikwidowane sądy, świadczyła o tym, jak wielką stratę poniosły te wspólnoty" - podkreślił.

Z początkiem roku na skutek decyzji ministra Gowina 79 małych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Głównym celem zmian - wskazywał resort sprawiedliwości - było doprowadzenie do bardziej zrównoważonego obciążenia pracą sędziów. W zniesionych sądach orzekało ponad 550 sędziów - formalnie więc musieli oni zostać przeniesieni do większych sądów. Reorganizację krytykują środowiska sędziowskie i samorządowe.

W lipcu zeszłego roku - kiedy resort sprawiedliwości przygotowywał reorganizację - Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o zaskarżeniu do TK przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych, na podstawie którego przeprowadzono reformę. Przepis dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia.

Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali też do TK w czerwcu 2012 r. posłowie PSL.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.