Przyszłoroczna kwota jest o 1,75 mln zł wyższa niż rozdysponowana w bieżącym roku. „Przede wszystkim ma to związek z dużym zainteresowaniem bielszczan ideą budżetu obywatelskiego, czego dowodem była ogromna aktywność podczas tegorocznego głosowania nad projektami. Pula została zwiększona także dlatego, bo zadania zostały podzielone na ogólnomiejskie i osiedlowe” – wyjaśnił rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń.

Radni zadecydowali, że w przyszłym roku na projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli takie, które będą dotyczyły mieszkańców więcej niż jednego osiedla, przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Na projekty lokalne, które dotyczą jednego osiedla, miasto przeznaczy 2,25 mln zł. Wartość zadania nie może przekroczyć 75 tys. zł.

Ficoń dodał, że przyszłoroczny budżet obywatelski w Bielsku-Białej będzie stanowił około 0,5 proc. ogólnej kwoty wydatków miasta.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu samorządu, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze.

W przyszłym roku w Bielsku-Białej idea ta będzie realizowana po raz drugi. W pierwszej edycji, w bieżącym roku, bielszczanie zgłosili 171 projektów. Pod głosowanie trafiło 108. Dotyczyły m.in. rozbudowy infrastruktury miejskiej, turystycznej i sportowej, a także organizacji wydarzeń kulturalnych i ekologicznych. W głosowaniu wzięło udział około 30 tys. spośród 175 tys. mieszkańców miasta.

Najwięcej zwolenników znalazła kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum, na którą trafi większość z 2-mln puli – ponad 1,9 mln zł. Sfinansowane zostaną także projekty całodobowej opieki weterynaryjnej w mieście (42 tys. zł) oraz zakup sprzętu dla Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej (43 tys. zł).

Ideą budżetu obywatelskiego zainteresowane są też inne miasta w okolicach Bielska-Białej. Jak poinformowała rzecznik magistratu w Cieszynie Edyta Subocz w przyszłym roku tamtejszy samorząd przeznaczy na ten cel 300 tys. zł. Kalendarz związany z budżetem obywatelskim ustali burmistrz.

Podobne plany ma również Żywiec. Jak poinformował rzecznik burmistrza miasta Tomasz Terteka, na ten cel przeznaczone zostanie około pół miliona złotych.

Idea budżetu obywatelskiego powstała w brazylijskim mieście Porto Alegre jako inicjatywa oddolna mieszkańców. Został on wprowadzony w latach 1991 i 1992. Okazał się wielkim sukcesem. W Polsce realizuje go już przeszło 50 miast. Pierwszym był Sopot, który zainicjował go w 2011 r. (PAP)