„Te inwestycje to głównie termomodernizacja obiektów publicznych: szkół, szpitali, urzędów czy budynków administracyjnych. Zadanie ma sprzyjać poprawie efektywności energetycznej tych budynków” – wyjaśnił PAP Jarubas. Dodał, że warunkiem realizacji projektów było wykonanie przez gminy audytów energetycznych, które oceniły, o ile oszczędniejsze będzie funkcjonowanie tych budynków po remoncie. Warunkiem minimalnym, aby dany projekt otrzymał wsparcie, była oszczędność na poziomie 25 procent.

W ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” ogłoszono dwa konkursy. Pierwszy był dedykowany projektom realizowanym w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w regionie. Wsparcie zostanie udzielone 53 projektom na całkowitą kwotę dofinansowania ponad 127,5 mln zł.

W gminie Bodzentyn termomodernizacja obejmie siedem placówek: urząd gminy, dwie szkoły, trzy ośrodki zdrowia oraz budynek komunalny. Koszt inwestycji to ponad 4,5 mln zł, a unijne dofinansowanie 3,3 mln zł. „Dzięki tym pracom m.in. uszczelnimy dachy oraz ocieplimy ściany w placówkach” – wyjaśnił PAP burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba. Według jego szacunków, te inwestycje zapewnią gminie oszczędność na poziomie 30 proc. kosztów utrzymania obiektów.

W gminie Włoszczowa prace obejmą termomodernizację przedszkola oraz czterech szkół. Oprócz docieplenia budynków samorząd planuje wymianę oświetlenia oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Audyt energetyczny wykazał, że dzięki tej inwestycji rocznie gmina zaoszczędzi ok. 80 tys. zł.

„Te projekty poprawią estetykę budynków oraz wpłyną na poprawę środowiska, ponieważ zmniejszy się energochłonność tych obiektów” – zaznaczył burmistrz gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek.

Drugi konkurs dotyczy termomodernizacji obiektów w miastach północy regionu: Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku - Kamiennej.

W Starachowicach docieplonych zostanie sześć obiektów – przedszkola, szkoły i hala sportowa. Łączny koszt inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego prawie 85 proc. (ok. 13 mln zł) dofinansowania. W budynkach ocieplone zostaną ściany i fundamenty. Planowany jest również m.in. montaż kolektorów słonecznych czy wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.

„Prac jest dużo, a ich zakres jest bardzo skomplikowany dla wykonawców, dlatego rok szkolny w tych placówkach planujemy skrócić do początku czerwca, a uczniowie odrobią te godziny w soboty” – wyjaśnił PAP prezydent Starachowic Marek Materek.

Marszałek Jarubas zapewnił, że są jeszcze pieniądze na kolejne projekty dotyczące termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. „Część wniosków odpadło w konkursie ze względu na niespełnienie minimalnego progu związanego z oszczędnością energetyczną. Być może niektóre z nich zostaną jeszcze uzupełnione lub pojawią się nowe obiekty, jednak największa pula pieniędzy została już zagospodarowana w tym naborze” – podsumował.

(PAP)