Opolscy posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Tomasz Garbowski i Adam Kępiński zapytali o możliwość realizacji pomysłu strefy w poszczególnych ministerstwach. „Odpowiedzi na nasze interpelacje wskazują jednoznacznie, że rząd i jego ministrowie mówią +nie+ tym pomysłom” – powiedział Garbowski w środę na konferencji prasowej w Opolu.
 

Garbowski i Kępiński odpowiedzi ministerstw uznali za „totalną krytykę pomysłów władz województwa opolskiego”.


Projekt strefy demograficznej Kępiński określił jako „PR-ową bańkę”. Garbowski dodał: „Pomysły strefy są niewykonalne. Mogą się sprawdzić co najwyżej jako hasła w kampanii wyborczej Platformy”.

Posłowie SLD zaapelowali też do marszałka woj. opolskiego, by odpowiedział, co dalej z projektem strefy demograficznej i jak zamierza do niego przekonywać rząd - bo ich zdaniem jest to projekt regionowi potrzebny.

Posłowie przekazali mediom odpowiedzi otrzymane z resortów. Według nich komplet odpowiedzi z ministerstw ws. strefy demograficznej przesłany zostanie w najbliższych dniach do zarządu woj. opolskiego oraz szefów klubów w sejmiku województwa.

Marszałek Józef Sebesta w rozmowie z PAP zapewnił, że strefa demograficzna powstanie. Dodał, że założenia jej projektu z pewnością będą jeszcze weryfikowane, a ostateczny dokument dotyczący utworzenia strefy ma być gotowy w trzecim kwartale tego roku, tak by można było wtedy rozmawiać o możliwościach jego finansowania z budżetu roku 2014. „Od początku było wiadome, że w roku 2013 pieniędzy na ten cel się nie znajdzie” – skwitował Sebesta.

Specjalna Strefa Demograficzna to pilotażowy projekt samorządu woj. opolskiego, który ma zapobiegać wyludnianiu się Opolszczyzny. Projekt strefy, zawierający propozycje kilkudziesięciu rozwiązań, które mają ułatwić tworzenie miejsc pracy i zapewnienie dobrych warunków dla rodzin, marszałek województwa przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi pod koniec listopada ub. roku.

Wśród pomysłów, które miałyby być w ramach strefy realizowane, władze województwa zaproponowały m.in. wypłacanie w woj. opolskim comiesięcznego dodatku w wysokości 1,6 tys. zł na każde nowo narodzone dziecko przez pierwsze dwa lata jego życia; stworzenie na Opolszczyźnie specjalnej strefy ekonomicznej, by sprawniej pozyskiwać inwestorów i tworzyć miejsca pracy, czy zbudowanie sieci dróg wiodących na północ i południe regionu, które miałyby być "kołem zamachowym" opolskiej gospodarki.

Resort gospodarki na pytanie o możliwość utworzenia na Opolszczyźnie specjalnej strefy ekonomicznej odpowiedział, że „nie ma (…) możliwości utworzenia odrębnej 15. strefy, ponieważ liczba stref w Polsce została ostatecznie ustalona Traktatem Akcesyjnym”.

Z kolei w piśmie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym zasiłku na dziecko można przeczytać, że resort nie prowadzi prac nad wprowadzeniem takiego pomysłu w życie. W odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie napisano też: "Szacuje się, że roczny koszt bonu w wysokości 1 600 zł miesięcznie na każde dziecko do drugiego roku życia wyniósłby w skali kraju ok. 15,4 mld zł. Jest to koszt, który przekracza dwukrotnie wydatki na świadczenia rodzinne dla dzieci w wieku 0-24 lata (a nie tylko 0-2 lata)”. 

kat/ son/ jra/