W ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, ugrupowanie Jarosława Gowina złożyło pakiet poprawek do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Jedną z zaproponowanych zmian jest wydłużenie kadencji rad gmin, powiatów i samorządów województw z dotychczasowych czterech do pięciu lat.

Poprawka Porozumienia przewiduje również pięcioletnią kadencję dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatowych i marszałków województw.

Według informacji przekazanych przez biuro krajowe Porozumienia, propozycje zmian w projekcie wychodzą naprzeciw postulatom środowiska samorządowego. "Poprawki do ordynacji samorządowej są wynikiem prac Rady Samorządowej, powołanej przy Zarządzie Krajowym ugrupowania 4 listopada br., w ramach której Porozumienie współpracuje z ponad 40 wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, a także radnymi wszystkich szczebli samorządu terytorialnego" – poinformowało biuro partii.

Zaproponowane przez PiS zmiany w Kodeksie wyborczym obejmują m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, a także powołanie komisarzy wyborczych wojewódzkich i powiatowych; komisarze wojewódzcy dokonać mają w terminie 3 miesięcy od wejścia ustawy w życie podziału gminy, powiatu, województwa na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa (obecnie podziału takiego dokonują władze samorządowe). (PAP)