Do podpisania umowy dotyczącej przekazania środków zamkowi doszło - jak poinformowało PAP Biuro Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - 8 sierpnia br.

Planowane prace obejmują m.in. organizację placu budowy, zabezpieczenie głowicy i trzonu kolumny oraz ustawienie rusztowania, które umożliwi wprowadzenie pomostów roboczych na wszystkich uszkodzonych piętrach. Uszkodzone fragmenty stropów mają być rozbierane metodami alpinistycznymi. Rozebrany zostanie też trzon i głowica kolumny, a z piwnicy usunięty zostanie gruz. Poszczególne piętra mają zostać zabezpieczone elementami rozporowymi.

6,7 mln zł to maksymalna kwota, która przewiduje się na realizację tego zadania, uwzględniając rezerwy finansowe. Obecnie - jak poinformowano PAP - trwają negocjacje z wykonawcą prac, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

11 maja br. w północnej części Zamku Książąt Pomorskich osunął się słup, który pociągnął za sobą fragmenty sklepień z trzech pięter. Uszkodzone zostały: Sala Elżbietańska, Sala Króla Eryka Pomorskiego, część budynku na dole w której były szatnia i hol wejściowy oraz sala Teatru przy Krypcie. Według ustaleń zawaliło się ok. 50 m kwadratowych stropu. W katastrofie nikt nie ucierpiał.

Zespół ekspertów nie ustalił dotąd przyczyny katastrofy budowlanej. Wśród wymienianych możliwych przyczyn pojawia się robocza teza mówiąca o gwałtownym pogorszeniu warunków gruntowych.

Obecnie skrzydło północne, wraz z tarasem widokowym na dachu zamku jest zamknięte dla odwiedzających.

Jesienią 2015 r. zakończyła się modernizacja północnego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prace rozpoczęły się na początku 2014 r. Koszt inwestycji wyniósł blisko 27 mln zł, z czego wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego - prawie 17 mln zł.

Remont obejmował m.in. wymianę wszystkich instalacji oraz stolarki i położenie nowej ceglanej posadzki, charakterystycznej dla renesansu. Skrzydło po remoncie miało nawiązywać do siedemnastowiecznego wyglądu i czasów panowania księcia Jana Fryderyka.

Skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich to najważniejsza historycznie część obiektu, który został zbudowany na miejscu pierwszej rezydencji książęcej zamieszkiwanej przez stulecia przez władców Pomorza Zachodniego.

Murowane budowle na wzgórzu zamkowym w Szczecinie wzniesiono w XIV w. Później zamek wielokrotnie przebudowywano. W XIX w. miał tu siedzibę garnizon pruski. W 1944 r. został zniszczony podczas alianckich nalotów na miasto. Po wojnie zamek został odbudowany w stylu renesansowym. (PAP)