We wtorek wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w łódzkim magistracie Małgorzata Gajecka poinformowała o planach na 2018 rok związanych z termomodernizacją 11 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, trzech liceów i dwóch zespołów szkół.

Jak zaznaczyła, prace obejmować będą przede wszystkim ocieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki i grzejników. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 37 mln zł, z czego 18 mln zł pochodzi z budżetu gminy, a ok. 19 mln zł to dotacje z Unii Europejskiej.

Z danych Urzędu Miasta Łodzi wynika, że w latach 2012-2017 termomodernizacji poddano łącznie 87 placówek oświatowych. Koszt prac wyniósł ok. 113 mln zł; kwotę pokryto z dotacji unijnych - ponad 51 mln zł, środków budżetu miasta - 46 mln zł oraz pożyczki z WFOŚiGW (15 mln zł).

Działania mające na celu zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię cieplną w miejskich placówkach edukacyjnych będą kontynuowane do 2020 roku. Zgodnie z planami, modernizacja czeka jeszcze 70 różnych placówek w Łodzi w latach 2018-2020.

Całkowity koszt projektu realizowanego z unijnym dofinansowaniem oszacowano na ponad 93 mln zł, przy czym UE przekaże prawie 52 mln zł. (PAP)