W Gdyni badanie było koordynowane przez Zespół ds. Bezdomnych MOPS, które wspierała między innymi policja, straż miejska i straż graniczna. Ogółem w gdyńskim badaniu wzięło udział łącznie 50 osób, które dotarły zarówno do osób przebywających w różnego rodzaju placówkach, jak i do tych, będących w miejscach niemieszkalnych, czyli różnego rodzaju pustostanach, ogródkach działkowych i bocznicach kolejowych. W Gdyni liczba cały czas pozostaje na tym samym poziomie i waha się w okolicach 550-600 osób. W większości to podopieczni różnego typu placówek. Są to osoby coraz starsze, bardzo zależne od sposobów wsparcia. Najważniejsze dla nas jest to, że jest zauważalny spadek bezdomności wśród dzieci. Dwa lata temu wskaźnik zmniejszył się nawet o 60% - mówi Jarosław Józefczyk z gdyńskiego MOPSU. W bezdomności ulicznej pozostaje ok. 60 osób.

Są to osoby odmawiające w ogóle wsparcia lub korzystające z niego okazjonalnie. Tak jak teraz, gdy zmuszają je do tego warunki atmosferyczne.Badanie polega na tym, że staramy się zrobić mapę bezdomnych, sprawdzić w jakiej są sytuacji, co się z nimi dzieje i jak im można pomóc. Podczas tegorocznego badania staraliśmy się ustalić jakie są bariery tego, że osoby bezdomne nie mogą wrócić do normalnego trybu życia, a także jakie są powody, że tego nie robią - tłumaczy wiceprezydent Gdyni Michał Guć.


Osoby, które zdecydują się zgłosić do Zespołu ds. Bezdomnych MOPS, mogą liczyć na kompleksową pomoc m.in.: schronienie, posiłek, zasiłek celowy i porady prawnika. Gdyński system wsparcia oferuje indywidualne programy wyjścia z bezdomności. Obecnie na etapie usamodzielnienia i w drodze do całkowitego wyjścia z bezdomności znajduje około 60 osób. Osoby takie mieszkają poza placówkami, w większości w mieszkaniach wynajmowanych na wolnym rynku. Jednocześnie są otoczeni wsparciem pracowników Zespołu ds. Bezdomnych, a gmina wspiera w kosztach utrzymania.


Badanie i dalsza pomoc, to nie jedyne działania jakie prowadzą gdyńskie służby Zimą wieczorne patrole streetworkerów i służb mundurowych odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu. A jeśli niska temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas patrole odbywają się codziennie. Ponadto, Gdynia dysponuje 220 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS, poza Gdynią jest ich 390, jednak w razie konieczności będą uruchamiane kolejne, tak, żeby pomóc wszystkim potrzebującym.


Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko Zespołowi ds. Bezdomnych. Sygnały przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 00 - całodobowo) i Straż Miejska (tel. 986 - całodobowo) lub nr 112.


(gdynia.pl)